1. شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بانک‌پذیری کودکان و نوجوانان با استفاده از دیماتل فازی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی مازندران)

محمدتقی تقوی فرد؛ حسن کوهی؛ مهدی محمدی‌فر

دوره 2، پاییز و زمستان ، زمستان 1395، ، صفحه 119-152

چکیده
  افتتاح حساب سرمایه­‌گذاری در بانک از جمله راه­کارهایی است که والدین را قادر به تامین رفاه و آتیه مالی افراد خانواده به‌­ویژه فرزندان می‌کند. از آنجا که بانک کشاورزی در عرصه بانک‌پذیری کودکان و نوجوانان فعال می­‌باشد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بانک‌پذیری کودکان و نوجوانان در راستای تدوین راهبرد ...  بیشتر

2. عوامل مؤثر بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها

یحیی حساس یگانه؛ حسن کوهی؛ امیر عبدی

دوره 2، پاییز و زمستان ، زمستان 1395، ، صفحه 93-118

چکیده
  ذخیره مطالبات مشکوک‌­الوصول و هزینه­‌های مرتبط با آن به ترتیب از عوامل کاهنده سود و دارایی‌های یک بانک می‌باشند. بانک‌های کشور برای برآورد ذخیره مطالبات مشکوک‌­الوصول، طبق دستورالعمل بانک مرکزی عمل می‌نمایند. سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا ذخیره مطالبات مشکوک‌­الوصول بانک‌ها برآورد شده براساس دستورالعمل بانک مرکزی، ...  بیشتر