1. بررسی رابطه بین فراعتمادی مدیریت، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

ولی نادی قمی؛ سهیل جهانفر

دوره 6، شماره 15 ، اسفند 1399، صفحه 1-27

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2022.301689.1290

چکیده
  فرااعتمادی یکی از سوگیری‌های شناختی رایج بین مدیران و سرمایه‎گذاران است. مدیرانی که فرااعتمادی دارند، معمولاً ریسک سرمایه‎گذاری را تحت ‎تأثیر توهم کنترل، کمتر از واقع برآورد می‏کنند و به امید گسترش مستمر امپراتوری تحت مدیریت، سرمایه‎گذاری اضافی انجام می‏دهند. در پژوهش حاضر، ارتباط سوگیری رایج فرااعتمادی مدیریت، تأمین ...  بیشتر

2. اعتبارسنجی مشتریان و تأثیر مؤلفه‎های آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت

نسرین متدین؛ رافیک نظریان؛ رویا سیفی پور؛ مرجان دامن کشیده

دوره 6، شماره 15 ، اسفند 1399، صفحه 27-55

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2022.319492.1307

چکیده
  هدف از این پژوهش، اعتبارسنجی مشتریان و تأثیر مؤلفه‎های آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت است. بدین منظور، در مرحله نخست، به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، 15 شاخص‌ مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان در سه بخش فردی، مالی و اجتماعی، شناسایی شد و در ادامه، داده‌های نهایی مرتبط با شاخص‌ها، شامل پرونده‌های 7330 مشتری حقیقی بانک ملت، طی سال‌های 1392 تا ...  بیشتر

3. عوامل مؤثر بر نقدینگی بانک پاسارگاد با تأکید بر نقش دستگاه‎های خودپرداز و پایانه‎های فروش با استفاده از مدل ARDL

امیرحسین تزوال؛ مریم ابراهیمی

دوره 6، شماره 15 ، اسفند 1399، صفحه 55-79

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2021.304170.1293

چکیده
  در این پژوهش، عوامل تعیین‌کننده نقدینگی بانک پاسارگاد با تأکید بر نقش دستگاه‎های خودپرداز و پایانه‎های فروش با استفاده از مدل ARDL بررسی شده است. در پژوهش حاضر، از روش‏شناسی توصیفی و علّی برای تحلیل موضوع استفاده شده و از نظر هدف، کاربردی و مبتنی بر تحلیل رگرسیون است. داده‎ها بر ارقام و اطلاعات واقعی و صورت‏های مالی مربوط به ...  بیشتر

4. چالش های ارایه خدمات بانکی به محجورین با تأکید بر خطرپولشویی

صدیقه هجینی نژاد

دوره 6، شماره 15 ، اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2022.288578.1273

چکیده
  علیرغم اینکه ولی و قیم محجور مجاز به انجام عملیات مالی به نام و برای وی می‌باشند لکن حساسیت خدمات بانکی از یک سو و نیاز پولشویان به استفاده از هویت دیگری و مخاطرات حساب های اجاره ای از سوی دیگر موجب می‌گردد مقرراتی جهت تحدید ارائه خدمات بانکی محجورین اعم از اتباع داخلی و خارجی پیش‌بینی‌شود. محدودیت‌های که در مورد پرداخت خدمات بانکی ...  بیشتر

5. بررسی تأثیر نظریه‌های کارایی و انتشار نوآوری بر اعتماد مشتریان در بانکداری اینترنتی بر اساس مدل‌سازی معادلات ساختاری (نمونه‏پژوهی: کارکنان شعب بانک تجارت استان تهران)

ودود جوان امانی؛ حمید اکبری

دوره 6، شماره 15 ، اسفند 1399، صفحه 103-121

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2022.302856.1292

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتی و اعتماد مشتریان بررسی شده است. این پژوهش،‌ از نظر هدف کاربردی است و چون وضعیت موجود متغیر‌ها با استفاده از جمع‌آوری اطلاعات گذشته را تحلیل و بررسی کرده است، از نظر شیوه اجرا در ردیف پژوهش‌های توصیفی ـ علّی و از نظر شیوه گردآوری در ردیف ...  بیشتر

6. تحلیل نقش بانکداری اجتماعی در کاهش تضاد مالی بین بانک‎ها و بنگاه‎های تولیدی (نمونه‏کاوی: بانک قرض‎الحسنه رسالت)

محمد امیری؛ رضا رادفر؛ فرشاد فائزی رازی

دوره 6، شماره 15 ، اسفند 1399، صفحه 121-148

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2022.325554.1319

چکیده
  اعتبارات بانکی باید برای حمایت از تولید و اقشار آسیب‎پذیر و به‎شکل وام‎های کوچک در مشاغل خُرد و خانگی اعطا شود؛ اما بیشتر منابع مؤسسه‌های مالی برای بخش‌های بدون اولویت صرف می‏شود. از سویی، بانک‌ها می‏خواهند با ارائه خدمات در بستر بانکداری اجتماعی به ایفای تعهدهای اجتماعی خود بپردازند و از سوی دیگر، سود خود را بیشینه کنند ...  بیشتر