نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی گرایش مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

اعتبارات بانکی باید برای حمایت از تولید و اقشار آسیب‎پذیر و به‎شکل وام‎های کوچک در مشاغل خُرد و خانگی اعطا شود؛ اما بیشتر منابع مؤسسه‌های مالی برای بخش‌های بدون اولویت صرف می‏شود. از سویی، بانک‌ها می‏خواهند با ارائه خدمات در بستر بانکداری اجتماعی به ایفای تعهدهای اجتماعی خود بپردازند و از سوی دیگر، سود خود را بیشینه کنند و به همین دلیل با مأموریت دوگانه و تضاد مالی با بنگاه‎های تولیدی خُرد مواجه شده‏اند و باید برای حل این تضاد چاره‎ای بیندیشند. از این رو، در این مقاله ضمن مرور نظام‌مند پژوهش‌های انجام‎شده و مصاحبه عمیق با خبرگان، نقش بانکداری اجتماعی در کاهش تضاد منافع مالی بین بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی تحلیل شده است. نتایج پژوهش ‌نشان داد که با حرکت بانک به‏سمت بانکداری اجتماعی و ایفای مسئولیت‎های اجتماعی، تضاد منافع مالی بین بانک و بنگاه‌های تولیدی از طریق تأمین منافع مالی بانک‌ها، تأمین منافع مالی بنگاه‎ها و به‎تبع آن، تأمین منافع بلندمدت تمام مشتریان، کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of Social Banking in Reducing Financial Conflict between Banks and Manufacturing Enterprises (Case Study: Qarz al-Hasna Resalat Bank)

نویسندگان [English]

  • mohamad amiri 1
  • reza radfar 2
  • farshad faezy razi 3

1 Department of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Department of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran

3 Department of Industrial Management, Faculty of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Bank credits should be provided to support production and vulnerable groups in the form of small loans in small and home-based businesses, but most of the financial institutions' resources are spent on non-priority sectors. On the one hand, banks want to fulfill their social obligations by providing services in the context of social banking, and on the other hand, they want to maximize their profits, and for this reason, they are faced with a dual mission and financial conflict with small enterprises. And they must find a way to resolve this conflict. Therefore, in this article, while systematically reviewing research and in-depth interviews with experts, the role of social banking in reducing the conflict of financial interests between banks and manufacturing firms is analyzed. The results showed that with the bank moving toward social banking and fulfilling social responsibilities, the conflict of financial interests between banks and manufacturing firms through financing the banks, securing the financial benefits of enterprises, and, consequently, securing long-term benefits of all customers will be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Banking
  • Financial conflict of interest
  • Manufacturing Firms