نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد اقتصاد، گرایش بانکداری اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از راه‌های موجود برای تأمین مالی، افزایش سرمایه است. با توجه به اینکه بانک‌های دولتی در صورت لزوم می‌توانند از مساعدت‌های دولت استفاده کنند، در سال‌های اخیر، دولت منابع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را از لحاظ مالی تأمین کرده است. با توجه به این نکته که ممکن است دولت پس از تزریق سرمایه، بانک‎ها را برای ارائه تسهیلات تکلیفی ارزان‎قیمت تحت فشار قرار دهد، پرسشی مطرح می‌شود که تزریق سرمایه بر عملکرد بانک‌های دولتی چه تأثیری دارد؟ بر این اساس، در تحقیق حاضر با به‌کارگیری رویکرد پانل دیتا، تأثیر تزریق سرمایه دولت بر حاشیه سود بانک‌های دولتی، به‌عنوان یکی از شاخص‌های عملکردی بانک‌ها، در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۷۹ بررسی شد. نتایج نشان داد که حاشیه سود هر سال، از تزریق سرمایه آن سال و سال قبل اثر مثبت می‌پذیرد. علاوه بر این، در میان متغیرهای کنترلی، اندازه نسبی، ریسک اعتباری، خالص درآمد غیربهره‌ای، ناکارایی عملیاتی و نرخ تورم دارای اثر مثبت و توان دوم نسبت سرمایه، لگاریتم تسهیلات، ذخایر قانونی و ناکارایی مدیریت بانک دارای اثر منفی بر حاشیه سود بانک‌های دولتی بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Capital Injection on the Performance of Government Banks

نویسندگان [English]

  • Meisam Amiri 1
  • Mohammad Ali Dehghan Dehnavi 1
  • Mojgan Rezaei 2

1 Assistant Prof., Department of Finance and Banking, Faculty of Management & Accounting, Allame Tabataba'i University

2 M.A. in Economics – Islamic banking, Allame Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Raising capital can be considered as one of the current strategies suitable for financing in particular conditions. As government banks can make use of government banks financial assistance if necessary, the government has financed its banks’ resources for raising capital in recent years. Meanwhile, as the government may apply some pressure to grant cheap directed credits following the capital raising, a question may arise on how the capital injection influences the performance of government banks. Accordingly, this study employs the data panel approach to evaluate the effects of the government capital injection on the marginal profit of government banks, as one of the banks’ performance measures between the years 2000-2015. The findings show that the marginal profit of each year is influenced by the capital injection of the same year, as well as that of the previous one. Furthermore, amongst the control variables, the relative size, the credit risk, zero-interest net income, operational inefficiency, as well as inflation rate have positive impacts on the marginal profits of government banks. However, the square of capital ratio, logarithm of facilities, legal reserves, as well as inefficiency of the banks’ management incur negative effects on government banks’ marginal profits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governmental Capital Injection
  • State Banks
  • Net Marginal Profit