1. بررسی تأثیر اهرم مالی و نقدینگی بر مدیریت سود و سرمایه بانک‌های تجاری ایران

دکتر ولی نادی قمی؛ بهاره حاجی‌زاده؛ عباس گمار

دوره 3، پاییز و زمستان ، زمستان 1396، ، صفحه 131-156

چکیده
  نظریه­‌پردازان مالی همواره در خصوص توانایی شرکت­‌ها در مدیریت سود از طریق به‌کارگیری روش­‌های حسابداری موثر بر اقلام تعهدی، دغدغه خاطر داشته­‌اند. شواهد برخی از تحقیقات تجربی نشان می­‌دهد که مدیریت سود از طریق استفاده از اهرم مالی و مدیریت سرمایه در گردش و به‌طور کلی مدیریت ساختار سرمایه امکان‌­پذیر است. مدیریت سود ...  بیشتر