1. اثر مقررات احتیاطی بر سرمایه و ریسک‌پذیری بانک‌ها

دکتر محمد جواد محقق‌نیا؛ یکتا پاک نیت

دوره 3، بهار و تابستان ، پاییز 1396، ، صفحه 53-77

چکیده
  از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی موثر، چهارچوب مقرراتی آن به‌شمار می­‌رود، به‌گونه­‌ای که انجام مسئولیت­‌های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان­‌پذیر نمی‌­باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی هم‌زمان مقررات احتیاطی بر سرمایه و رفتار ریسک‌پذیری بانک­‌ها می­‌باشد. برای رسیدن به این هدف، ...  بیشتر