طراحی مدل پویای تحلیل هزینه‌ها در صنعت بانکداری

ملیحه رستمی؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری

دوره 5، پاییز و زمستان ، اسفند 1398، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22034/jifb.2021.265005.1226

چکیده
  در سال‎های اخیر، صنعت بانکداری دستخوش تحولات شدیدی شده است، به همین دلیل، بانک‎ها تلاش می‎کنند تا به‎منظور ماندن در عرصه رقابت، از نظر هزینه و سودآوری کاراتر عمل کنند. دستیابی به سود مناسب، نه تنها مستلزم این است که خدمات بانکی با حداقل هزینه، تولید و ارائه شود؛ بلکه به بیشینه‎سازی درآمدها نیز نیازمند است. هدف این تحقیق، شبیه‎سازی ...  بیشتر

مطالبات بانکی معوق در اقتصاد ایران و تحلیل تعادل بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری

سارا ناز معزز آغزیارت؛ محمد ابراهیم آقابابایی

دوره 5، پاییز و زمستان ، اسفند 1398، صفحه 29-56

https://doi.org/10.22034/jifb.2020.212921.1171

چکیده
  امروزه یکی از مشکلات اساسی بانک‌ها، میزان مطالبات غیرجاری آنهاست. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، معیاری است که از آن، برای سنجش سلامت بانک استفاده می‎شود. از این رو، هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثر‌گذار بر نسبت مطالبات غیرجاری است. در این راستا، از مدل خودرگرسیون برداری ـ تصحیح خطای برداری، برای بررسی اثرهای ...  بیشتر

عوامل کلان اقتصادی تعیین‎‌کننده حاشیه سود در نظام بانکی ایران با استفاده از روش ARDL

حسن گلمرادی؛ ریحانه رمضانپور

دوره 5، پاییز و زمستان ، اسفند 1398، صفحه 57-84

https://doi.org/10.22034/jifb.2021.184821.1128

چکیده
  سیستم بانکی هر کشوری، در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور، نقش بسیار مهمی دارد. یکی از عناصر اثرگذار در عملکرد سیستم بانکی، سودآوری بانک‎هاست. یکی از شاخص‎های سودآوری بسیار مهم بانک‎ها، اسپرد یا حاشیه سود است که از تفاوت متوسط سود عایدی از تسهیلات اعطاشده و متوسط سود پرداختی به سپرده‎ها به دست می‎آید. تعیین عوامل مؤثر بر حاشیه سود ...  بیشتر

اثرمؤلفه‌های حاکمیت شرکتی بر ثبات مالی در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

بهروز صادقی عمروآبادی؛ زهرا عمادی

دوره 5، پاییز و زمستان ، اسفند 1398، صفحه 85-108

https://doi.org/10.22034/jifb.2021.239669.1205

چکیده
  در این تحقیق، نقش حاکمیت شرکتی در ارتباط با ثبات مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۹1 تا ۱۳۹7 بررسی شده است. حاکمیت شرکتی، سازوکار مناسبی برای کنترل ریسک درون بنگاه است. ارتباط حاکمیت شرکتی برای سهام‎داران، در جایگاه تخصصی و مستقل با ریسک سیستماتیک در بخش بانکداری، اهمیت فراوانی دارد. به‌طور مشخص، ...  بیشتر

کیفیت دارایی‌‎ها، درآمد غیرمشاع و سودهی بانک‌‎ها

علطفه خسروی؛ دکتر عباس عرب مازار

دوره 5، پاییز و زمستان ، اسفند 1398، صفحه 109-128

https://doi.org/10.22034/jifb.2021.224986.1190

چکیده
  یکی از فعالیت‎های اصلی بانک‏ها، ارائه خدمات مالی، همچون پرداخت تسهیلات است. بخش مهمی از تسهیلات اعطایی بانک‏ها در قالب معوق، مطالبات مشکوک‎الوصول و لاوصول، به سیستم بانکی برگشت داده نمی‏شود، در این موقعیت، کیفیت دارایی‌های بانکی، کاهش می‌یابد و این موضوع، برای جریان وجوه نقد و مدیریت نقدینگی بانک، مسائل و مشکلاتی به‎همراه ...  بیشتر

مقایسه کارایی بانک‎‌های اسلامی و متعارف با استفاده از مدل مرز تصادفی (مطالعه موردی: بانک‎‌های منتخب منطقه منا)

مسعود عرفانیان دانشور؛ احمد شعبانی کلیشمی؛ حسن کوهی

دوره 5، پاییز و زمستان ، اسفند 1398، صفحه 129-167

https://doi.org/10.22034/jifb.2021.244248.1209

چکیده
  امروزه ابزارها و خدمات ارائه‌شده در چارچوب اسلامی، توانسته‎اند بنگاه‏های اقتصادی را به فعالیت در این حوزه تشویق کنند. این موضوع می‎تواند به‎دلیل موفقیت بانکداری اسلامی در رقابت با بانک‎های متعارف برای جلب اعتماد آنها در ارائه خدمات اسلامی باشد. در این تحقیق، برای روشن شدن این مطلب، پس از سنجش کارایی هزینه بانک‌ها، نتایج ...  بیشتر