نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از فعالیت‎های اصلی بانک‏ها، ارائه خدمات مالی، همچون پرداخت تسهیلات است. بخش مهمی از تسهیلات اعطایی بانک‏ها در قالب معوق، مطالبات مشکوک‎الوصول و لاوصول، به سیستم بانکی برگشت داده نمی‏شود، در این موقعیت، کیفیت دارایی‌های بانکی، کاهش می‌یابد و این موضوع، برای جریان وجوه نقد و مدیریت نقدینگی بانک، مسائل و مشکلاتی به‎همراه می‎آورد و این مشکل در شرایط موجود نظام بانکی، بسیار جدی است. در این تحقیق، رابطه بین کیفیت دارایی‎ها، درآمد غیرمشاع و سود­دهی بانک‏های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به این منظور، برای داده‎های مربوط به 17 بانک، در بازه زمانی 1390 تا 1397، درآمد غیرمشاع، متغیر مستقل و سودآوری و سود تعدیل‎شده با ریسک، متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها، از دو رگرسیون استفاده شده است که در رگرسیون اول، اثر نوع مالکیت در حرکت به‎سمت درآمدهای غیرمشاع بر سود و سود تعدیل‎شده در سطح بانک با مالکیت خصوصی و دولتی و در رگرسیون دوم، اثر کیفیت دارایی بانک در حرکت به‎سمت فعالیت‎هایی که موجب درآمد غیرمشاع بررسی شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده، کیفیت بالای دارایی‏ها بر سود و سود تعدیل‎شده بانک‏ها اثر مثبت می‎گذارد و از نظر آماری بی‎معناست. همچنین، شاخص تنوع درآمد بانک با سود و سود تعدیل‎شده بانک‏ها، رابطه منفی و معناداری را نشان می‎دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Asset quality, Interest-Free Income, and Banks Profitability

نویسندگان [English]

  • atefeh khosravi
  • abbas arabmazar

Faculty Member of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

One of the main activities of banks is providing financial services such as payment of facilities. An important part of the facilities granted by banks in the form of deferred, doubtful receivables, and non-receivables are not paid back to the banking system. In such circumstances, the quality of bank assets is lowered, and this causes problems for the cash flow and liquidity management of the bank. This causes serious problems to the current situation of the banking system. This paper discussed the relationship between asset quality, non-interest income, and profitability of banks listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose,  non-interest income, independent variable, profitability, and risk-adjusted profit were considered as dependent variables for data related to 17 banks from 2011 to 2018 To investigate this, two regressions were used; in the first regression, the effect of ownership type in moving towards non-interest income on profits and adjusted profits at the private and state-run banks, and in the second regression, the effect of bank asset quality in moving towards activities that generate non-interest income were studied. Estimates indicate that high quality of assets has a positive and statistically meaningless effect on the banks’ adjusted profits and profits, and the index of bank income diversity with the profits and banks' adjusted profits shows a negative but significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset Quality
  • Interest-free Income
  • Bank Profitability
  • Stock Market