نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مهندسی مالی

چکیده

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها است که نشان‌دهنده­ عدم توجه به ریسک اعتباری در فرایند وام‌دهی، کاهش کیفیت دارایی شبکه بانکی و به تبع آن بی‌ثباتی‌های مالی احتمالی در آینده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در ایران همواره با نوسانات قابل ملاحظه اقتصاد کلان مواجه بوده‌اند. از این رو سعی نویسندگان در این تحقیق بر آن است که تاثیر  نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را  بر مطالبات غیرجاری مورد بررسی قرار دهند. در این راستا، برای استخراج و مدل‌سازی نوسانات متغیرهای کلان از مدل نامتقارن ناهمسان واریانس شرطی (EGARCH) استفاده شده است. پس از آن برای بررسی تاثیر این نوسانات بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها، مدل خودرگرسیون (VAR) به‌کار گرفته شده است. همچنین در این تحقیق از داده‌های سالانه دوره 13۹۴-13۵۷ (بعد از انقلاب اسلامی) استفاده می‌شود.
نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تقریباً 1/71 درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی بانک‌ها توسط مقادیر گذشته خود این متغیر، 5/3 درصد توسط شاخص نوسانات تورمی، 3/15 درصد توسط نوسانات درآمدهای نفتی، 8/1 درصد توسط شاخص نوسانات تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، تقریباً 1/7 درصد توسط شاخص‌ نوسانات کسری بودجه دولت و تقریباً 2/1درصد توسط نوسانات نرخ بیکاری توضیح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Fluctuations in Macroeconomic Variables on Non-Performing Loans

نویسندگان [English]

  • Reza Mohseni 1
  • Maryam Fathian 2

1 Faculty Member, Shahid Beheshti University

2 M. A in Financial Engineering

چکیده [English]

     Non-performing loans are one of the most important data used to determine the efficiency of banks as well as the health of banking sector and the effects of financial crisis. In recent years, the increase in non-performing loans needs for more rigorous researches. On the other hand, economic activities have been facing considerable fluctuations in major macroeconomic indicators.
    This study, therefore, aims at investigating the impact of fluctuations in macroeconomic variables on non-performing loans over the years 1978-2015 (during the Islamic revolution period) in Iranian banks.
    In order to capture the aforementioned relationship, an EGARCH model has been employed. To meet the econometric validity requirements, vector auto regression (VAR) has been used to fit the proper model.
    It is shown that the macroeconomic indicators have significant impacts on NPLs, more precisely the ratio of non-performing to total loans. According of the results, most of the long term changes in NPLs are explained by their past values and other important variables including oil revenue, budget deficit, inflation, GDP and unemployment rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Performing Loans
  • Fluctuations of Macroeconomic Variables
  • EGARCH Model
  • VAR Model