نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بانکداری اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیأت علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد بر ریسک بانک‌های کشور، طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۷، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته می­‌پردازد. داده­‌های تحقیق حاضر از ترازنامه ۱۸ بانک فعال در شبکه بانکی کشور و سایت رسمی بانک مرکزی گردآوری‌ شده‌‌اند. برای اندازه‌گیری ریسک از چهار شاخص، نوسانات بازده دارایی­‌ها، نوسانات بازده حقوق صاحبان سهام­، نسبت مانده مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سررسید گذشته به مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات و شاخص لگاریتم ثبات و پایداری  استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد علاوه بر کاهش ریسک کلی بانک، به افزایش ثبات و پایداری بانک منجر می‌شود. همچنین بررسی فرضیه­‌های فرعی تحقیق نشان می‌دهد که این تأثیرگذاری در دوران رونق اقتصادی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Non-Shared Income Share on Risk of Banks in Iran

نویسندگان [English]

  • Majid Alirezaee 1
  • Mohammad Javad Mohagheghnia 2
  • Mohammad Ali Dehghan Dehnavi 2

1 M. A in Islamic Banking, Allameh Tabataba'i University

2 Faculty Member, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

This research investigates the effects of increase in the non-shared revenue share of total revenue on risks faced by Iranian banks over the years 2008-2014 using generalized method of moments (GMM). Data were collected from the balance sheets of 18 active banks as well as the central bank website.
To measure the risk four indicators including the volatility of return on equity, the volatility of asset returns, NPL and logarithmic index of stability are employed. The results show that increase in the non-shared revenue share of total revenue not only reduce the overall risk but also increase the stability and sustainability of the banks. In addition, analyzing sub hypothesis of this study shows that this effect is greater during the economic boom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stability and Sustainability
  • Non-Shared Revenues
  • risk
  • Volatility of Asset Returns
  • Volatility of Equity Returns