1. شکل‌گیری اوراق تورق، جایگزین اوراق قرضه برای سیاست مالی

سید محسن سجادی؛ مهدی غلامپور

دوره 3، بهار و تابستان ، پاییز 1396، ، صفحه 169-198

چکیده
  با توجه به حرمت ربا در اسلام، یافتن جایگزینی برای اوراق قرضه که بتواند در جهت تأمین مالی کسری بودجه دولت کارایی داشته باشد، اهمیت می­یابد. در این زمینه اوراق مبتنی بر عقد قرض‌الحسنه معرفی شده ‌است که جانشین مناسبی برای اوراق قرضه نمی‌باشد، چرا که این اوراق با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که در این تحقیق به آن‌ها پرداخته می‌شود. تحقیق ...  بیشتر