بررسی تأثیر کفایت ‏سرمایه بر شاخص کارایی اقتصادی بانک‏های دولتی در ایران

سمانه خاکسارآستانه؛ مهدی گوهررستمی

دوره 9، تابستان ، آبان 1402، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22034/jifb.2023.184058

چکیده
  کفایت سرمایه به‌عنوان شاخص ضروری برای ایفای تعهدها و سودآوری بانک‏ها، از جمله شاخص‌های مهم و اساسی در نهادهای مالی محسوب می‏شود. از سویی، کارایی اقتصادی زمانی حاصل می‏شود که بانک‏ها از بهترین ترکیب نهاده‏های ورودی استفاده کنند و با کاهش هزینه‏های عملیاتی، به سطح مطلوبی از ستانده و ارائه خدمات برسند. قانون‏گذار برای ...  بیشتر

بررسی تأثیر نسبت پوشش نقدینگی در مدیریت ریسک بانک‌ها

,وحید آقاپور

دوره 9، تابستان ، آبان 1402، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22034/jifb.2023.184059

چکیده
  در این پژوهش به اهمیت آزمون بحران در مدیریت ریسک بانک‏ها پرداخته شده است. اطلاعات صورت‌های مالی 20 بانک از بورس اوراق بهادار، در 58 دوره فصلی، از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا اواسط 1401 داده‌های این پژوهش بود و به‌کمک این اطلاعات، متغیرهای پژوهش برای این بانک‌ها محاسبه شد. ابتدا اطلاعات جمع‌آوری‌شده، از طریق نرم‌‏افزار اکسل پردازش شدند ...  بیشتر

بررسی تأثیر صرفه‏های تنوع سپرده‏ها بر معیار بازدهی و معیار ریسک بانک‏های منتخب ایران

نازیلا محرم جودی

دوره 9، تابستان ، آبان 1402، صفحه 47-78

https://doi.org/10.22034/jifb.2023.184060

چکیده
  با توجه به نقشی که بانک‏ها در سیاست پولی، نظام پرداخت‏ها، کاهش هزینه معاملات و کنترل ریسک دارند، مطالعه عملکرد آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که عملکرد و کارایی بانک را تحت تأثیر قرار می‏دهد، نوع مالکیت آن است. علاوه‌بر نوع مالکیت، تصمیم‏‌گیری‌های بانک در خصوص تنوع‏بخشی به خدمات خود، عملکرد و کارایی آن ...  بیشتر

بررسی آثار نرخ سود واقعی بر نابرابری در دهک‌های مختلف درآمدی (رهیافتی از مدل کوانتایل)

محمدحسن وکیلی زارچ

دوره 9، تابستان ، آبان 1402، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22034/jifb.2023.184062

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی آثار نرخ سود واقعی بر نابرابری، در دهک‌های مختلف درآمدی در ایران است. برای این منظور با رویکرد کوانتایل و بر اساس داده‌های سال‏های 1370 تا 1400 مدلی برآورد شد. نتایج برآورد نشان داد که در دوره مطالعه، بین نرخ سود واقعی با نابرابری درآمد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش سهم دهک‌های درآمدی، نابرابری توزیع ...  بیشتر

ارزیابی اثر شبکه اجتماعی افراد بر امتیاز اعتباری بانک‌ها و مؤسسه‏های اعتباری با روش‌های یادگیری عمیق ماشین و گرادیان

رضا حیدری؛ سید موسی خادمی

دوره 9، تابستان ، آبان 1402، صفحه 99-122

https://doi.org/10.22034/jifb.2023.184063

چکیده
  این پژوهش به‌دنبال بررسی اثر متغیر‌ها و داده‌‌های مرتبط با شبکه اجتماعی افراد، بر امتیاز اعتباری آن‌هاست. در این پژوهش، دو هدف اصلی دنبال می‏شود: اول، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و دوم، افزایش شمول مالی. دستیابی به اهداف یادشده با یافتن اطلاعات معنا‌دار در زمینه داده‌‌های اجتماعی افراد انجام می‌شود تا چگونگی اثر چنین داده‌هایی ...  بیشتر

سرمایه ‏های فکری و پذیرش ریسک در بانک‏ها

محمد پورغلامعلی؛ احمد پویان فر؛ سیاوش گلزاریان پور

دوره 9، تابستان ، آبان 1402، صفحه 123-146

چکیده
  با عنایت به اهمیت مدیریت ریسک در صنعت بانکداری، مطالعات متعددی را می‌توان در ارتباط بین آثار سرمایه‏ های فکری و ریسک بانکی یافت. در برخی از مطالعات مشاهده شده است که سرمایه‏ های فکری بر ریسک بانک‏ها، از جمله ریسک اعتباری اثر می‌گذارد. پژوهش حاضر به بررسی ضریب ارزش افزوده سرمایه‏ های فکری و اجزای آن، بر ریسک‏ پذیری بانک‏ها ...  بیشتر