ساختار نهادی مطلوب بانک مرکزی برای ثبات مالی در ایران

اکبر کشاورزیان

دوره 8، بهار ، آذر 1401، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22034/jifb.2022.353664.1368

چکیده
  کارخانه تولید پول در هر کشور، بانک مرکزی است و کمیت و کیفیت این تولید فقط به ‌عقلانیت و اخلاق سیاست‌گذاران و بانکداران بستگی دارد. بانک مرکزی را می‌توان یکی از نهادهای اقتصاد سیاسی قلمداد کرد که با مردم‌سالاری و دمکراسی رابطه تنگاتنگی دارد. بر اساس مناسبات حاکم بر انتخاب رئیس‎جمهور، یکی از امانت‌هایی که مردم به‌ رئیس دولت می‌سپارند، ...  بیشتر

چارچوب نظارت شرعی در انطباق با اصول حاکمیت شرکتی در نظام بانکی مالزی

امیر تکلو؛ محمدصادق عبداللهی پور؛ مصطفی سرگلزایی

دوره 8، بهار ، آذر 1401، صفحه 29-62

https://doi.org/10.22034/jifb.2022.365426.1388

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه چارچوبی است تا به‎کمک آن، چشم‌اندازی برای فرهنگ ریسک تطبیق شرعی در بانک‌های ایران در سطح رویه‎های سازمانی ارائه شود. بدین منظور، ابتدا ساختارهای نظارت شرعی در کشورهای دارای پنجره بانکداری اسلامی، از دو جنبه نهادی و ابزاری بررسی و به‌اتکای پژوهش‎های بین‎المللی و داخلی، تلاش شد تا موفق‎ترین تجربه ...  بیشتر

تأثیر عدم م‏تقارن اطلاعاتی و درماندگی مالی بر رابطه بین محافظه کاری و پرتفوی کیفیت وام در نظام بانکداری ایران

رحیم بنابی قدیم

دوره 8، بهار ، آذر 1401، صفحه 63-92

https://doi.org/10.22034/jifb.2022.355705.1375

چکیده
  به‌دلیل مطالبات قراردادی و هزینه‎های دادرسی و ترجیحات قانونی در بانک‌ها، نقش محافظه‎کاری مشروط در راستای افزایش شفافیت بانکی حائز اهمیت است. همچنین، در شرایط نابرابری اطلاعاتی و مشکلات مالی، عدم‏اطمینان به کیفیت وام‎ها کاهش می‎یابد، مدیران بانک‌ها سعی می‎کنند با افزایش کیفیت اطلاعات از طریق گزارشگری محافظه‌کارانه، ...  بیشتر

نظارت مؤثر بانکی در اعطای تسهیلات خرد با تأکید بر رتبه‌بندی اعتباری مشتریان حقیقی

غلامرضا خجسته

دوره 8، بهار ، آذر 1401، صفحه 93-126

https://doi.org/10.22034/jifb.2022.356791.1377

چکیده
  پژوهش حاضر با تأکید بر به‎کارگیری مدل ترکیبی رگرسیون لجستیک، شبکه‎های عصبی مصنوعی و رگرسیون سمبلیک و با هدف نظارت مؤثر بر تسهیلات خرد، عوامل اثرگذر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی را در شعب منتخب بانک سپه شیراز شناسایی می‎کند. با بررسی یک نمونه 351تایی از مشتریان حقیقی، 17 متغیر شامل میزان وام، مهلت بازپرداخت، نرخ بهره، درآمد، سن، ...  بیشتر

به کارگیری رویکردی بر مبنای تئوری گراف، جهت شناسایی شبکه مشاور ‌داخلی بانک و ارتباط آن با سودآوری (مطالعه موردی: یکی از بانک‏های خصوصی داخلی)

سید فرید موسوی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ آرزو گازری نیشابوری

دوره 8، بهار ، آذر 1401، صفحه 127-140

https://doi.org/10.22034/jifb.2022.360512.1385

چکیده
  گستردگی و پیچیدگی جوامع بشری و اهمیت شناخت ساختار ارتباطی میان افراد، در راستای کشف تأثیر این ارتباط‌ها برای دستیابی به اهداف مشخص و از پیش تعیین‎شده، نقش شناسایی شبکه‎های مشاوره‌ای و تحلیل‌های مربوط به آن را طی دهه‌های اخیر آشکار کرده است. در این اثنا، شرکت‌های با فعالیت خدماتی که عمده درآمد آنها از محل ارائه خدمات، کسب شده ...  بیشتر

تأثیر متغیرهای مالی و بانکی بر عملکرد مالی و بازدهی بانک‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

یزدان گودرزی فراهانی؛ مجتبی براتی نیا؛ مرجان آبنیکی

دوره 8، بهار ، آذر 1401، صفحه 141-162

https://doi.org/10.22034/jifb.2022.357504.1379

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه مؤلفه‎های مالی و اقتصادی و بازدهی سهام بانک‌‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار است. این پژوهش کاربردی با روش توصیفی ـ تحلیلی اجرا شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات آن با استفاده از مدل‌های رگرسیونی و داده‏های پنلی انجام شده است. متغیر وابسته پژوهش بازدهی سهام بانک‌‌های پذیرفته‌شده در بورس ...  بیشتر