نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حسابداری، واحد هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی، هشترود، ایران

چکیده

به‌دلیل مطالبات قراردادی و هزینه‎های دادرسی و ترجیحات قانونی در بانک‌ها، نقش محافظه‎کاری مشروط در راستای افزایش شفافیت بانکی حائز اهمیت است. همچنین، در شرایط نابرابری اطلاعاتی و مشکلات مالی، عدم‏اطمینان به کیفیت وام‎ها کاهش می‎یابد، مدیران بانک‌ها سعی می‎کنند با افزایش کیفیت اطلاعات از طریق گزارشگری محافظه‌کارانه، هزینه‌های نمایندگی را کاهش و آگاهی‎بخشی در خصوص ارزش واقعی بانک را افزایش دهند. بر این اساس، هدف پژوهش، بررسی تأثیر عدم‏تقارن اطلاعاتی و درماندگی مالی، بر رابطه بین محافظه‎کاری حسابداری و پرتفوی کیفیت وام در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور، از داده‌های 15 بانک پذیرفته‌شده در بازار سرمایه ایران، در فاصله زمانی 1392 تا 1399، استفاده شده است. تحلیل نتایج با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که محافظه‌کاری شرطی، سبب شده است که پرتفوی کیفیت وام (افزایش کیفیت دارایی بانکی و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری) افزایش یابد و عدم‏تقارن اطلاعاتی و درماندگی مالی با تأثیرگذاری مثبت، سبب شده است که رابطه بین محافظه‌کاری شرطی و پرتفوی کیفیت وام تعدیل و تشدید شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Information Asymmetry and Financial Distress on the Relationship between Accounting Conservatism and Loan Quality Portfolio in Iran's Banking System

نویسنده [English]

  • rahim bonabi ghadim

Asistance Prof in Accounting, Hashtrood Branch, Islamic Azad University, Hashtrood, Iran

چکیده [English]

Due to contractual demands, litigation costs and legal preferences in banks, the role of conditional conservatism is important in order to increase banking transparency. Also, in the conditions of information asymmetry and financial distress, uncertainty about the quality of loans is reduced, bank managers try to reduce agency costs by increasing the quality of information through conservative reporting and increasing the informing about banks real value. Based on this, the aim of the research is to investigate the effect of information asymmetry and financial distress on relationship between accounting conservatism and loan quality portfolio in Iran's banking system. For this purpose, the data of 15 banks accepted in the Iranian capital market between 2012 and 2020 have been used. The analysis of the results using multiple regression showed that conditional conservatism has increased the loan quality portfolio (increasing the quality of bank assets and reducing the ratio of non-current claims), and informational asymmetry and financial distress with a positive effect have modified and intensified the relationship between conditional conservatism and loan quality portfolio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional conservatism
  • Loan quality portfolio
  • Information asymmetry
  • Financial distress