نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه آموزشی مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه آموزشی مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از این پژوهش، ارائه چارچوبی است تا به‎کمک آن، چشم‌اندازی برای فرهنگ ریسک تطبیق شرعی در بانک‌های ایران در سطح رویه‎های سازمانی ارائه شود. بدین منظور، ابتدا ساختارهای نظارت شرعی در کشورهای دارای پنجره بانکداری اسلامی، از دو جنبه نهادی و ابزاری بررسی و به‌اتکای پژوهش‎های بین‎المللی و داخلی، تلاش شد تا موفق‎ترین تجربه پیاده‌سازی سازوکارهای نظارت و تطبیق شرعی، انتخاب و از جنبه‎های مختلف به‎دقت بررسی شود. به نظر می‎رسد، در خصوص موضوع فرهنگ ریسک تطبیق شرعی در نظام بانکداری ایران، به‎عنوان کشوری که در اجرای بانکداری اسلامی با مشکلاتی روبه‎رو است، هنوز مستندات علمی و اجرایی جامعی تدوین نشده است. بنابراین، با استفاده از رویکرد چشم‌اندازسازی در روش پژوهش آینده‎پژوهی تلاش شد تا برای تدوین چشم‌انداز مطلوب در کشور، چارچوب مناسبی تبیین شود. بدین منظور، با اتکا به پژوهش‎های بین‎المللی پیشین، نظام نظارت و تطبیق شرعی مالزی که کشوری پیشرو در اجرای بانکداری اسلامی است، به‏عنوان الگوی چشم‎انداز در نظر گرفته شد و با بررسی بسترهای قانونی و مقرراتی، ظرفیت‎های نهادی و ابزاری، پژوهش‎ها و دستاوردهای بانکداری اسلامی و برنامه‎های در دست اجرا و آتی مصوب نهاد ناظر در این کشور، ساختاری منطبق بر فرهنگ ریسک تطبیق شرعی مالزی با تأکید بر رویه‎های سازمانی ترسیم و به‎عنوان چارچوبی معرفی شد تا از آن برای تدوین چشم‎انداز فرهنگ ریسک تطبیق شرعی در نظام بانکداری ایران بهره‏برداری شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Shariah Compliance Framework in Compliance with Corporate Governance Principles in Malaysia’s Banking System

نویسندگان [English]

  • Amir Takaloo 1
  • Mohammad sadegh Abdollahipour 2
  • Mostafa Sargolzaei 3

1 Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Department of Finance and Banking, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Department of Finance and Banking, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

In this study, the frameworks of Shariah supervision and specifically, Shariah compliance, have been introduced and examined, and its purpose is to provide a framework that can be used to create a perspective for the culture of Shariah compliance risk in Iran's banking system and at the level of organizational procedures. For this purpose, the structures of Shariah supervision in the countries with the Islamic banking window have been examined from the institutional and instrumental aspects, then relying on numerous international and domestic studies, it has been tried to select the best experience related to the implementation of Shariah Supervision. Until now, comprehensive scientific and executive documentation has not been compiled regarding this issue in Iran as a country that faces challenges in Islamic banking in the form of the law of Usury-Free Banking Operation. Therefore, by using the Future Study method and by choosing the Visioning approach, it has been tried to define and explain a suitable framework to be used to develop a desirable vision for the country. For this purpose, Shariah supervision and its implementation system in Malaysia, where is considered to be leading in the implementation of Islamic banking, it has been examined as a perspective, and by examining the legal and regulatory frameworks, institutional and instrumental capacities, studies and achievements of the Islamic banking system and ongoing and future programs approved by the supervisory body in this country, draws a structure in accordance with the culture of Shariah compliance risk in Malaysia with an emphasis on organizational procedures and it has been introduced as a framework for exploiting the culture of Shariah compliance risk in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future study
  • Banks
  • Shariah compliance risk culture
  • Malaysia
  • Shariah supervision