نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

چکیده

مدیریت دارایی و بدهی نقش مهمی در صنعت بانکداری و صنعت مالی دارد. هر بانک یا صنعت مالی بدون مدیریت دارایی و بدهی در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرد. بنابراین برای ماندگاری یک بانک در صنعت بانکداری، تحلیل مدیریت دارایی و بدهی و اندازه‌گیری هزینه آن، به اندازه‌گیری ارزش در معرض خطر بانک‌ها کمک می‌کند. اندازه‌گیری هزینه مدیریت دارایی و بدهی، نه تنها به حداقل‌سازی ریسک بلکه به دستیابی اهداف مالی بانک نیز کمک می‌کند؛ اما این هزینه می‌تواند متأثر از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان، تغییر کند. بنابراین اندازه‌گیری این هزینه برای بانک جهت کنترل آن ضروری است. در این تحقیق با استفاده از ادبیات نظری و تجربی موجود و با به‌کارگیری یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، تأثیرپذیری هزینه مدیریت دارایی و بدهی از متغیرهای اقتصاد کلان مدل‌سازی شده است. برای استخراج آستانه بحرانی متغیرهای کلان هدف، از تابع توزیع کرنل استفاده شده است. این تابع به محقق اجازه می‌دهد که آستانه‌ها با توجه به روند خود متغیر تعیین شوند. نتایج بررسی نشان می‌دهد که در شرایط رکودی و کاهش تولید ناخالص داخلی، هزینه مدیریت دارایی و بدهی بیش از زمانی که شاخص قیمت‌ها و حجم پول افزایش دارد، افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Macroeconomic Variables on Asset and Liability Management

نویسنده [English]

  • Azam Aahmadyan

Faculty Member, Monetary and Banking Research Institute

چکیده [English]

Asset and liability management plays an important role in the banking and financial industry. Without managing asset and liability, any bank or financial industry is subject to bankruptcy. Therefore, in order to survive as a bank in the banking industry, analysis of asset and liability management and its costing measure helps to measure the value at risk for banks. Measuring the cost of asset and liability management helps not only minimize the risk but also achieve the financial goals of a bank. But this cost can be affected by changes in macroeconomic variables. Therefore, it is necessary to measure this cost for a bank to control it. In this paper, using the existing theoretical and empirical literature, and applying a DSGE model, the impact of macroeconomic variables on asset and liability management is modeled. The kernel distribution function is used to extract the critical threshold of the target macro variables. This function allows the researcher to determine the thresholds according to related variables trend behavior. The results of the survey show that in a recession along with a decline in GDP, asset and liability management costs are rising more than those when the price index and volume increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset and Liability Management
  • Gross Domestic Product
  • Macro Variables Shock
  • Asset and Liability Management Costs