نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

امروزه مشکل رایج برخی از مؤسسات و نهادهای مالی، چگونگی تأمین منابع و درآمد غیربهره­‌ای آن‌ها است و زمانی این مشکل پیچیده‌تر می‌شود که آن‌ها با محدودیت مالی نیز روبه‌رو شده باشند. سرمایه‌گذاران هنگامی می­‌توانند با آسودگی خاطر به سرمایه‌گذاری در این مؤسسات و نهادهای مالی بپردازند که نوع تأثیرگذاری درآمد غیربهره‌­ای و ریسک بر وضعیت سودآوری مشخص شده باشد. همچنین تحریم­‌های اخیر بین‌المللی علیه نظام بانکی ایران و تأثیر درآمد غیربهره‌­ای بر ریسک و سودآوری بین بانک‌­های سالم مالی و بانک‌­های در معرض خطر، می‌­تواند مؤید نگرانی مدیران نظام بانکی ایران باشد تا براساس آن تدابیر پیشگیرانه و محافظه­‌کارانه در شبکه بانکی اتخاذ نمایند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1390 تا 1395 است و تفکیک بانک­‌ها به بانک­‌های سالم مالی و در معرض خطر با استفاده از امتیاز Z آلتمن انجام شده است. روش اجرای تحقیق با استفاده از رویکرد داده‌­های ترکیبی و مدل رگرسیونی چند متغیره و مبنای تصمیم‌­گیری فرضیه‌­ها براساس روش کلاگ است. شواهد تحقیق حاکی از آن است که درآمد غیربهره‌­ای بر ریسک و قابلیت سودآوری اثر معنی‌داری دارد. از دیگر نتایج تحقیق این است که توانایی تأثیرگذاری درآمد غیربهره­ای بر کاهش ریسک و افزایش قابلیت سودآوری در بانک­‌های سالم مالی نسبت به بانک‌­های در معرض خطر بیشتر است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Non-Interest Income Effect on Risk and Profitability of the Banks with and without Financial Constraints

نویسندگان [English]

  • arezoo aghaei chadegani
  • vahid bekhradi nasab

Department of accounting, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

Today, a common problem some financial institutions face is how to provide resources and determine non-interest income, and this problem becomes more complicated when institutions faced by financial constraints. Thus, identifying the type of non-interest income effect on their profitability and risk conditions leads investors to be able to easily invest and finance for their institutions. The statistical population includes 16 banks listed on TSE during the period from 2009 to 2015. In order to increase the number amount of observations for statistical analysis, all the banks are selected as research samples. To separate the banks with financial constraints and those without financial constraints the Z score is used. To test the research hypotheses Eviews software is employed. The research method is based on the pooled data approach and the multivariate regression model, and the basis for testing hypotheses is based on the Kelag method. The results show that the non-interest income has a significant effect on risk and profitability. Another result of the study is that the ability of non-interest income effect on risk reduction and increase in profitability for the banks with financial constraints is higher than that for the banks with no financial constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Interest Income
  • risk
  • Profitability