نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 دانشجوی دکترای مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

بررسی تأثیر تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک‎ها پرسشی است که بانک‎ها همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره مهمی است که باید به آن پاسخ دهند. این مطالعه نیز در پی پاسخ به این سؤال است که تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری دارد. در این تحقیق، 12 بانک که به روش حذف سیستماتیک نمونه‌گیری شدند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. دوره مورد مطالعه نیز سال­های 1390 تا 1394 در نظرگرفته شده است. برای بررسی تنوع­ جغرافیایی از تعداد شهرهایی که بانک i تا سال t در آن به فعالیت پرداخته است (به استثنای شهرهایی که دارای دفتر مرکزی می‌­باشد) استفاده و عملکرد بانک‌ها با شاخص­‌های سهم بازار، حاشیه بهره خالص، نسبت هزینه به درآمد، بازده دارایی و سهم درآمد غیربهره‌ای اندازه‌گیری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که تنوع­ جغرافیایی بر سهم بازاری بانک و درآمد غیربهره‎ای اثر مثبت و معنی‌داری داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Geographical Diversification on Banks Performance

نویسندگان [English]

  • Seyed Fakhrodin Fakhrhoseini 1
  • Meysam Kaviani 2

1 Faculty Member, Islamic Azad University, Tonekabon Branch

2 PhD Student in Financial Management, Islamic Azad University, Tonekabon Branch

چکیده [English]

The impact of geographical diversification on the performance of banks is a question that banks always face, and one of the daily issues to respond. This study also seeks to answer the question of how geographic diversification affects the performance of banks accepted in Tehran Stock Exchange. Twelve banks sampled by systematic sampling method were examined during the period 2011 to 2015. To examine the geographical diversification a number of cities in which the bank has been active until the year t (excluding the cities with headquarter) are chosen and the performance is measured by market share, net interest income, cost-to-income ratio, return on assets and non-interest income share. The results of model estimation show that geographical diversification has a significant effect on market share of bank and non-interest income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial performance
  • Geographical Diversification
  • Bank