1. راهکارهای مدیریت منابع و مصارف برای کنترل ریسک نقدینگی در ایران

دکتر مهشید شاهچرا؛ علیرضا دهقان نیری

دوره 4، پاییز ، بهار 1398، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2019.93911

چکیده
  رویکرد مدیریت یکپارچه دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه و هم‎زمان به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک، ترکیب آنها و عوامل مؤثر بر آن از جمله ریسک رویکرد مدیریتی سازمان ‎یافته و نظام‌مند است که هدف ‎گذاری‌های انجام شده در زمینه ‎های سودآوری یا کاهش ریسک را محقق می‎ سازد. به بیان دیگر، مدیریت دارایی و بدهی دربرگیرنده مجموعه ‎ای از ابزارها ...  بیشتر

2. بررسی ارتباط سودآوری، ریسک ورشکستگی و اعتباری بانک‎ها با متغیرهای منتخب بانکی

عبداله پاکدل مغانلو؛ حسن کوهی؛ صنم رحیم زاده کلاهی

دوره 4، پاییز ، بهار 1398، صفحه 31-60

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2019.93912

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی ارتباط سودآوری، ریسک ورشکستگی و اعتباری بانک‌ها با متغیرهای منتخب بانکی است. جامعه مورد مطالعه شامل بانک‎ های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده (مجموع مشاهدات 149 سال ـ بانک) و قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت‌ ساله از سال‌ های 1388 الی 1396 است. برای آزمون فرضیه ‎های تحقیق از رگرسیون خطی چند متغیره ...  بیشتر

3. مقایسه کارایی عقد مضاربه با روش‌های تأمین مالی متعارف ـ رویکرد اثر علامت‌دهی مؤلفه نسبت تسهیم سود

منصور رنجبر

دوره 4، پاییز ، بهار 1398، صفحه 61-84

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2019.93913

چکیده
  شکست بازار اعتباری ناشی از فضای اطلاعات نامتقارن، موجب بروز پدیده‌ های کژگزینی و کژمنشی در قراردادهای مالی می‎شود. در حالی‌ که با بهره‌ برداری از رویکرد اثرعلامت‌ دهی تئوری بازی‌ها می‌توان ضمن تعدیل پدیده‌ های موصوف، انگیزه لازم برای طراحی قرارداد بهینه مالی را فراهم کرد. در این تحقیق ضمن تبیین اثر علامت‌ دهی نسبت تسهیم سود ...  بیشتر

4. بررسی عملکرد مالی بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کشورهای منتخب با استفاده از مدل CAMEL

رحیم دباغ؛ حسن گلمرادی؛ آرش باقری

دوره 4، پاییز ، بهار 1398، صفحه 85-114

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2019.93914

چکیده
  در نظام بانکداری اسلامی ریسک حاصل از سرمایه‌ گذاری فقط متوجه تسهیلات‌ گیرنده نیست و بانک نیز در ضرر و زیان احتمالی شریک است. در این تحقیق نظام‌ های بانکداری اسلامی و متعارف ده بانک در پنج کشور منتخب با بررسی تأثیر هریک از عوامل بانکی نظیر کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، اندازه بانک، کیفیت مدیریت و سودآوری در قالب مدل کمل بر عملکرد مالی ...  بیشتر

5. اولویت ‎بندی روش‎ های پرداخت بین‎ المللی بانکی ایران با روش تحلیل سلسله‎ مراتبی (AHP)

حامد فرهمند معین؛ محمد ابراهیم سماوی؛ عماد کوشا

دوره 4، پاییز ، بهار 1398، صفحه 85-114

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2019.93915

چکیده
  با اعمال تحریم ‎های گسترده بانکی از سال 2011، اثربخشی روش‎ های پیشین دچار مشکل شد. در این تحقیق با ایجاد پرسش‌ نامه، نظرهای جمعی از مدیران سابق بانک‎ های ایران در خصوص مقایسه روش‎ های متعارف پرداخت بین‎ المللی بانکی از دیدگاه شش شاخص بیان‌ شده جمع ‎آوری و با روش AHP تحلیل شده است. برای سنجش روایی و پایایی پرسش‌ نامه‎ ها از آزمون ...  بیشتر

6. مدیریت ریسک در تأمین مالی پروژه‌ای و نقش آن در بهبود مدیریت ساختار دارایی‌های بانکی

دانا رضایی؛ محمد علی رستگار

دوره 4، پاییز ، بهار 1398، صفحه 135-170

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2019.93916

چکیده
  هدف از این تحقیق تحلیل ریسک‌های موجود در تأمین اعتبار پروژه‌ های مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) از طریق تأمین مالی پروژه‌ ای در کشور ایران است. به‌ دلیل نبود ابزارهای پوشش ریسک قانونی، مقرراتی، سیاسی و اعتباری در ایران، ساختارهای PPP به اهداف مطلوب کاهش و تسهیم ریسک منجر نمی‌ شود. بنابراین جریان‌ های نقدی مورد انتظاری که به کاهش کیفیت دارایی‌ ...  بیشتر