نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،

چکیده

اجرای بانکداری الکترونیکی علی‌رغم مزایای فراوان، با چالش‌های زیادی روبروست. در این مقاله چگونگی تحقق قرارداد، احرازهویت، امضای الکترونیکی و قابلیت استناد امضا به‌عنوان داده پیام از یک طرف و مخاطرات جعل هویت و تسهیل پول‌شویی از طرف دیگر با مطالعه مقررات داخلی و بین المللی و روش تحلیلی، توصیفی بررسی شده است. نتیجه‌ این بررسی نشان می‌دهد که قرارداد الکترونیکی با توجه به آزادی تعیین روش انعقاد قرارداد و تجویز قانون تجارت الکترونیکی، قابل تحقق است و امضای بیومتریک و امضای دیجیتالی نه‌تنها کارآمد و مطمئن است بلکه می‌تواند جبران‌کننده ناتوانی اقشار محروم از ارائه اسناد هویتی و اقامتی در راستای مقررات مبارزه با پول‌شویی باشد؛ ضمن اینکه احراز هویت الکترونیکی با کمک هوش مصنوعی باعث شناسایی رفتارهای متقلبانه و مانع وقوع پول‌شویی می‌شود. در پایان پیشنهاد می‌گردد سیستم یکپارچه اطلاعاتی بین بانک‌ها و سازمان‌های متولی هویت مانند ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، ثبت اسناد و دستگاه قضایی از حیث احکام صادره در خصوص هویت اشخاص مانند محجوریت و ورشکستگی و انحلال برقرار شود تا با اطمینان ازصحت داده‌ها، زمینه ارائه خدمات مطمئن آنلاین و متعاقبأ دفاع از داده‌های الکترونیکی به‌عنوان سند در محاکم قضایی فراهم شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of Authentication in Electronic Banking with an Emphasis on the Risk of Money Laundering

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Hejini nejad 1
  • Kourosh Jafarpor 2

1 PH.D. Candidate of Private Law, Islamic Azad University, South Tehran Branch

2 Assistant Professor of Law, Islamic Azad University, South Tehran Branch

چکیده [English]

The implementation of electronic banking, despite its many advantages, faces many challenges. In this research project, how to fulfill the contract, authentication, electronic signature, and the ability to cite the signature as message data on the one hand, and the dangers of impersonation and facilitating money laundering on the other hand were analyzed descriptively by studying domestic and international regulations and analytical methods. The result of this study shows that the electronic contract can be fulfilled due to the choice of determining the method of concluding the contract and the prescription of the electronic commerce law. Therefore, the biometric signature and digital signature are not only efficient and reliable but can also compensate for the inability of the deprived classes to provide identity and residence documents in line with anti-money laundering regulations, while electronic identity authentication with the help of artificial intelligence will identify fraudulent behavior and prevent money laundering. As such, it is suggested to establish an integrated information system between banks and identity custodian organizations such as civil registry, company registry, document registry, and the judicial system in terms of the decrees issued regarding the identity of persons such as confiscation, bankruptcy, and liquidation in order to ensure the accuracy of the data and to provide secure online services and subsequently to defend electronic data as a document in judicial courts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Signature
  • Know your Customer (KYC)
  • Biometric Signature
  • Electronic Banking
  • Money Laundering (ML)