نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

صف‏ها یکی از ارکان سیستم‏های صفی هستند که مشتری‏ها اغلب با آن‏ها مواجه می‏شوند. مدل‏سازی سیستم‏ها و استفاده از شبیه‏سازی کامپیوتری در سیستم‏های صف، واقعیت‏های پنهان سیستم‏ها را آشکار می‏کند. با استفاده و به‏کارگیری روش‏های مختلف، می‏توان به کاهش طول صف، زمان انتظار مشتریان و در کل، بهبود وضعیت سیستم پرداخت. بانک یکی از مکان‏هایی است که اغلب مشتریان آن، انتظار و صف را تجربه کرده‏اند. در شعب بانک‏هایی که مشتریان زیادی دارند، همواره افتتاح حساب و صدور کارت عابر بانک با توجه به مراحل زیاد و متقاضیان آن، دارای تجمع زیاد است و نارضایتی وجود دارد که اغلب شعب برای داشتن بهترین بازده کاری و همچنین، کاهش فشار صف، از روی کل شعبه، تدابیر مختلفی برای مواجهه با این موضوع اتخاذ می‏کنند. در این مقاله اطلاعات ورود و خروج 12300 مشتری، از چهار شعبه بانک ملت، به‏مدت 30 روز، جمع‏آوری شد و تحلیل‏های آماری به‏کمک نرم‏افزار مینی‏تب انجام گرفت. با شناسایی رفتار صف، مدل‏سازی و سپس برنامه‏نویسی و شبیه‏سازی کامپیوتری با نرم‏افزار آر و استفاده از قدرت گسترش زمان به‏مدت 100 روز کاری در شبیه‏سازی، قوت‏ها‏ و ضعف‏های‏ الگوهای مختلف خدمات‏رسانی در سیستم صف بانکی شناسایی شد تا بتوان بهترین تصمیم را برای الگوی خدمات‏رسانی اتخاذ کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Optimization of Queue Situation in Mellat Bank Branches Using Computer Simulation

نویسندگان [English]

  • Farshad Sadeghiyan Yekta 1
  • MohammadAli Fariborzy Araghi 2

1 -

2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Tehran Branch

چکیده [English]

Queues are one of the pillars of queuing systems that customers often encounter. Systems modeling and the use of computer simulation in queuing systems reveal the hidden realities of systems. Using and applying different methods makes it possible to reduce the length of the queue and the waiting time of customers, and in general, this improves the state of the system. A bank branch is one of the places where most customers experience waiting in queues. In branches that have many customers, account opening and debit card issuance always cause a lot of accumulation due to the many steps and applicants, which results in dissatisfaction. As such, most branches take different measures to face this issue so they have the best work efficiency and also reduce queue pressure. In this article, the entry and exit information of 12,300 customers from four Mellat Bank branches was collected for 30 days, and statistical analysis was performed using Minitab software. To this aim, the queue behavior was analyzed, modeling and programming were performed, and computer simulation with R software and using the power of time extension for 100 working days was conducted. As a result, the strengths and weaknesses of different service models were identified in the banking queue system so that the best decision can be made for the service delivery pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Queue systems
  • Computer modeling
  • R Software
  • Queues in Mellat bank