نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند موسسه اعتباری ملل

2 دانشیار دانشگاه آزاد نیشابور

3 استادیار دانشگاه آزاد نیشابور

چکیده

یکی از دغدغه‌های مهم اعتباردهندگان برای اعطای وام و اعتبار، توان بازپرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی وام‌گیرنده است. به همین سبب، برای تأمین منابع مالی از طریق بدهی به بانک‏ها با توجه به ساختار سرمایه شرکت‏ها و بنگاه‏ها، افق‏های سرمایه‏گذاران نهادی بررسی شده است. یکی از راه‏کارها، بررسی صورت‏های مالی به‌منظور بررسی توانایی شرکت در بازپرداخت تسهیلات است؛ اما کیفیت نامناسب صورت‏های مالی، می‏‏تواند موجب افزایش ریسک پیش‏بینی از بین رفتن مطالبات شود. برای اندازه‏گیری افق‏های سرمایه‏گذاران نهادی، از نرخ گردش خریداران و فروشندگان و برای اندازه‏گیری بدهی بانکی، از نسبت بدهی بانکی به کل بدهی‏ها استفاده شده است. با انتخاب نمونه‏ای شامل ۱۳۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ و با استفاده از مدل رگرسیون، نتایج پژوهش نشان داد که بین افق سرمایه‏گذاران نهادی بلندمدت با تأمین مالی از طریق منابع بانکی، رابطه منفی وجود دارد. با حضور سهام‏داران نهادی با افق بلندمدت، میزان تأمین مالی از طریق بدهی بانکی کاهش می‏‏یابد. همچنین، بین افق سرمایه‏گذاران نهادی کوتاه‌مدت با تأمین مالی بدهی بانکی رابطه مثبت برقرار است. به عبارتی با حضور سهام‏داران نهادی با افق کوتاه‌مدت، میزان تأمین مالی از طریق بدهی بانکی افزایش می‏‏یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Institutional Investors' Horizon on Financing through Banking Sources

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mashouf 1
  • Abdoreza Asadi 2
  • Mohammad Heidari 3

1 melalbank

2 Associate Professor of Neishabur Azad University

3 Assistant Professor of Azad University of Neishabur

چکیده [English]

One of the most important concerns of lenders for granting loans and credits is the borrower's ability to repay the principal and interest of the loan, as well as credits. As such, in order to provide financial resources through debts to banks, according to the capital structure of companies and enterprises, the horizon of institutional investors has been examined. One of the solutions is to review the financial statements in order to check the company's ability to repay the facility. But the inappropriate quality of financial statements can increase the risk of predicting the loss of receivables. To measure the horizon of institutional investors, the turnover rate of buyers and sellers has been used, and to measure bank debts, the ratio of bank debt to total debt has been used. By selecting a sample of 135 companies admitted to the Tehran Stock Exchange, during the period from 2012 to 2018 and using the regression model, the research results indicated that there is a negative relationship between the horizon of long-term institutional investors and financing through banking sources. With the presence of institutional shareholders with long-term horizons, the amount of financing through bank debt decreases. Also, there is a positive relationship between the horizon of short-term institutional investors and bank debt financing. In other words, with the presence of institutional shareholders with a short-term horizon, the amount of financing through bank debt increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short-term investment horizon
  • Long-term investment horizon
  • Bank debt
  • Institutional investors