نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ‌ارشد اقتصاد اسلامی، پژوهشگر مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی و کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/jifb.2019.204243.1152

چکیده

بانک‌ها با جمع‌آوری پس‌انداز فعالان اقتصادی، به سرمایه‌های عظیمی دست می‎یابند و جهت‌دهی صحیح به این سرمایه‌ها، رونق تولید را به همراه می‎آورد. با رقابتی‎شدن بازارهای مالی، قیمت‌گذاری صحیح تسهیلات و اعتبارات، به‎ویژه برآورد صحیح ریسک تسهیلات‎گیرندگان و تخصیص بهینه هزینه‌های ریسک به تسهیلات‎گیرندگان مختلف مبتنی بر ریسک آنان، اهمیت زیادی یافته است. از این رو، مؤسسه‌های اعتباری و بانک‌ها می‌بایست با توجه به پیچیدگی فعالیت‌ها و محیط اقتصادی، برای ارزیابی امتیازدهی اعتباری مشتریان، مدل‌های مناسبی طراحی و انتخاب کنند. در تحقیق حاضر، به معیارهای مالی ریسک اعتباری مشتریان و رابطه بین معیارها و شاخص‌های ریسک اعتباری و وصول مطالبات مشتریان توجه شده است. از این رو، بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، حجم اعتبارات تخصیص‌یافته به شرکت با استفاده از نسبت‌های مالی مبتنی بر مصاحبه با نخبگان، مدیران بانک ملت، خبرگان دانشگاهی و سازمانی فعال در زمینه بانکداری، ارزیابی شد. در ادامه، مؤلفه‎های مؤثر بر اعتبار اعطایی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی AHP رتبه‎بندی و بر اساس سیستم خبره فازی، تجزیه و تحلیل شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Parameters Influencing the Volume of the Allocable Credit of Legal Clients of Bank Mellat

نویسندگان [English]

  • Reza Mohseni 1
  • Lagha Najafi 2

1 Assistant Prof., Department of Economics, Faculty Member of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Department of Isalmic Economics, Researcher in Applied and Islamic Economics Research Center, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

By Collecting economic activists' savings banks can obtain huge capitals, and if directed properly, this can lead to production prosperity. Given the competitiveness in financial markets, the correct pricing of facilities and credits, and especially a correct evaluation of risks regarding the receivers of financial facilities, the optimized allocation of risk costs for various kinds of facilities receivers based on risk is of utmost importance. Therefore, given the existing complexities in the activities and economic environments, the banks and other credit institutions should design and choose appropriate models to evaluate their clients' credit rates. In this paper, we focus on the financial criteria of the customers' credit risk as well as the relationships between the credit risks' criteria and measures and collecting debts. Thus, according to the theoretical fundamentals, as well as the empirical studies, using the financial ratios based on the interviews with elites, Bank Mellat managers, university experts, and some active organizations in the field of banking, we evaluate the credit volume allocated to the enterprise. Then, using the analytic hierarchy process (AHP), the components affecting the credits are ranked and analyzed based on a fuzzy expert system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allocable Credits
  • Credit risk
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)
  • fuzzy expert system