شناسایی و اولویت‎ بندی معیارهای اعتبارسنجی شرکت‎‌های کوچک و متوسط با استفاده از تکنیک AHP

زینب ملایی؛ مهدی منکاوی

دوره 7، بهار و تابستان ، مرداد 1400، ، صفحه 17-42

https://doi.org/10.22034/jifb.2022.153325

چکیده
  کسب‎وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) بر توسعه اقتصادی هر کشوری تأثیر مهمی دارند، اما در دسترسی به منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‎های خود با موانعی مواجهند. این در حالی است که مؤسسه‎های مالی، از قبیل بانک‎ها، در اعتبارسنجی این نوع کسب‎وکارها به‌منظور تخصیص اعتبار، مشکلات مختلفی دارند. بانک‎ها و مؤسسه‎های مالی برای شناسایی ...  بیشتر

اولویت ‎بندی روش‎ های پرداخت بین‎ المللی بانکی ایران با روش تحلیل سلسله‎ مراتبی (AHP)

حامد فرهمند معین؛ محمد ابراهیم سماوی؛ عماد کوشا

دوره 4، پاییز ، فروردین 1398، ، صفحه 85-114

https://doi.org/10.22034/jifb.2019.93915

چکیده
  با اعمال تحریم ‎های گسترده بانکی از سال 2011، اثربخشی روش‎ های پیشین دچار مشکل شد. در این تحقیق با ایجاد پرسش‌ نامه، نظرهای جمعی از مدیران سابق بانک‎ های ایران در خصوص مقایسه روش‎ های متعارف پرداخت بین‎ المللی بانکی از دیدگاه شش شاخص بیان‌ شده جمع ‎آوری و با روش AHP تحلیل شده است. برای سنجش روایی و پایایی پرسش‌ نامه‎ ها از آزمون ...  بیشتر