نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

2 مدیر ریسک بانک کارآفرین

چکیده

در این مقاله با استفاده از یک الگوی کلا‌ن­‌سنجی بیزین به بررسی کانال­های انتقال شوک­های واقعی، مالی و اسمی به ترازنامه یکی از بانک­های خصوصی کشور می‌­پردازیم. الگوی اتورگرسیوبرداری بیزین با پارامترهای زمان وابسته (BVARTVP) شامل متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و رشد پایه پولی است. نتایج ناشی از برهم‌کنش تغییرات در بخش اقتصاد کلان با توجه به در نظر گرفتن مکانیزم­های انتقال به صورت­های مالی بانک شامل ترازنامه و سود و زیان منتقل می­شود. با استخراج سناریوی بدبینانه برای یکی از متغیرهای کلان به عنوان متغیر هدف (نرخ ارز)، اثر شوک­های ناشی از این متغیر را بر نرخ کفایت سرمایه بانک بررسی کردیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Bayesian Macro-econometrics for Operationalizing Stress Test in Karafarin Bank

نویسندگان [English]

  • Hadi Heydari 1
  • Iman Nourbahksh 2

1 .

2 Risk Manager at Karafarin Bank

چکیده [English]

This paper examines the transference of real, financial, and nominal shocks to the balance sheet of one of the Iranian private banks using a Bayesian macro-econometrics model. Bayesian vector autoregressive model with time varying parameters (BVARTVP) consists of GDP growth, exchange rate, inflation rate, and monetary base growth variables. The results show that macroeconomic transactional changes are transferred to financial bank statements including balance sheets and Profit and Loss Statement, according to the transfer systems. In a bad scenario for one the macroeconomic variables, i.e. exchange rate, the effects of shock from the aforementioned variables on Capital Adequacy Ratio of the bank are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress Test
  • BVARTVP
حیدری، هادی، سوده صابریان و فرهاد نیلی(1390)؛ تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ترازنامه بانک­ها با رویکرد آزمون تنش، بیست و یکمین همایش سالانه پژوهشکده پولی و بانکی 1390
حیدری، هادی، اعظم احمدیان (۱۳۹۳)؛ بررسی اثرات دور اول و دوم تحولات اقتصاد کلان بر صورت مالی بانک­ها، مقالات و یادداشت‌های سیاستی بیست و چهارمین کنفرانس سالانه پژوهشکده پولی و بانکی 1393 و فصلنامه پول و اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی.
حیدری، هادی اعظم احمدیان (۱۳۹۴)؛  الزامات تورم تک رقمی: آسیب­‌پذیری سلامت مالی بانک­ها، مقالات و یادداشت‌های سیاستی بیست و ششمین کنفرانس سالانه پژوهشکده پولی و بانکی 1394.
Primiceri, G. E. (2005)؛Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy," The Review of Economic Studies, 72, 821.
Rossi, B. (2013) ؛Advances in Forecasting Under Instabilities," in Handbook of Economic Forecasting, Ed. by G. Elliott, and A. Timmermann, vol. 2, pp.
Stock, J. H., and M. W. Watson (2007) ؛Why Has U.S. Ination Become Harder to Forecast?,"
Journal of Money, Credit and Banking.
Arpa, M., Giulini, I., Ittner, A., Pauer, F., (2001) ؛The influence of macroeconomic developments on Austrian banks: implications for banking supervision. Bank of International Settlements Papers 1, 91–116.
Babouˇcek,I.,Janˇcar,M.,(2005) ؛Effects of Macroeconomic Shocks to the Quality of the Aggregate Loan Portfolio. Czech National Bank Research Department, Working Ppapers2005/01.
Gerlach,S.,Peng,W.,Shu,C.,(2005) ؛Macroeconomic conditions and banking performance in HongKong SAR: Aapaneldatastudy. In: Investigating the Relationship between the Financial and Real Economy ,vol.22 .Bank for International Settlements,pp.481– 497.
Hoggarth, G., Logan, A., Zicchino, L., (2005) ؛Macro stress tests of UK banks. In: Investigating the Relationship Between the Financial and Real Economy,vol. 22. Bank for International Settlements, pp. 392–408.
International Monetary Fund, (2010) ؛Global Financial Stability Report. Interna- tional Monetary Fund, Washington, DC.
Padilla, P., Segoviano, M., (2006) ؛ Portfolio Credit risk and Macroeconomic Shocks: Applications to Stress Testing under Data Restricted Environments, International Monetary Fund Working Paper 06/283.
Pesaran, M., Schuermann, T., Treutler, B., Weiner, S., (2006) ؛ Macroeconomic Dynamics and Credit risk: a global Perspective. Journal of Money, Credit and Banking 38 (5), 1211–1261.
Quagliariello, M., (2004) ؛ Banks’ Performance Over the Business Cycle: A Panel Analysis on Italian Intermediaries. University of York, Department of Eco- Nomics Discussion Papers 04/17.
Athanasoglou, Panayiotis P., Sophocles N. Brissimis and Matthaios D. Delis, (2008) ؛Bank – Specific, industry _ Specific and Profitability, Int. Fin. Markets, Inst. And Money 18 121-136.
Demirguc-Kunt, Asli and Harry Huizinga(1998), Determinants of commercial bank interest margins and profitability: some international Wvidence,World bank policy Research Working paper No.1900.
Dougall, H., and J. E. Gaumnitz(1975)؛ Capital Markets and Institutions. Engle- Wood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall
Hanweck, Gerald & Lisa Ryu, (2005)؛ The sensitivity of Bank Net Interest Margins and Profitability to Credit, interest- rate, and Term-Structure Shocks Across Bank Product specializations, www.fdic.gov.