نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران و کارشناس ارشد پژوهش بانک انصار

چکیده

کشور مالزی با داشتن توانایی­های عظیم در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین بازارهای سرمایه اسلامی به­عنوان کانون بانکداری و مالیه اسلامی مطرح شده و در سال های اخیر بانک­های کشور مالزی توانسته­اند با ارائه روش­های نوین بانکداری اسلامی،  نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند. ایران نیز به عنوان کشوری که نظام بانکداری بدون ربا را به صورت یکپارچه در سال 1362 به اجرا درآورده است از قانون جامعی در این زمینه برخوردار است، لیکن به رغم توانایی و زیرساخت­های موجود نتوانسته است از تمام پتانسیل­های خود استفاده کند. در این تحقیق سعی می­شود تا روش­های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی کشور مالزی را مورد بررسی قرار داده و شکاف­ها و تفاوت­های موجود در اجرای عقود، با بانکداری ایران مقایسه شود. از این­رو در بخش اول این مقاله نظام بانکداری مالزی را تشریح خواهد کرد و سپس در ادامه روش­های تجهیز و تخصیص منابع را به­ همراه انواع عقودی که می­تواند برای تضمین هر یک از قراردادهای شرعی مورد استفاده قرار بگیرد، به تفصیل بررسی خواهد شد. تمام اطلاعات این تحقیق از مطالعات کتابخانه‌ای و منابع و اسناد و مدارک موجود در وب­سایت بانک مرکزی مالزی اخذ شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining Islamic banking in Malaysia (Methods of Resources’ Equipment and Allotment)

نویسنده [English]

  • Iman Gharib

Ph.D. Candidate at Azad University and Expert at Ansar Bank

چکیده [English]

Having great potentials in the field of Islamic banking and Islamic financial markets, Malaysia is one of the prominent centers, and over the past years Malay banks have been able to play an important role in attracting Muslims and even non-Muslims’ liquidity utilizing new methods of Islamic banking. Iran, as a country which has operationalized the non-interest banking system in 1984, also enjoys a set of comprehensive laws in this respect. However, the country has not yet been able to succeed much in Islamic banking unlike Malaysia in spite of its potentials and infrastructures. Therefore, the present paper attempts to fully examine methods of allocation and mobilization of resources in Malay Islamic banking system so as to identify the gaps in the way contracts are executed in Iran’s banking system. The  paper first explicates the Malay Islamic banking system and then examines methods of allocation and mobilization of resources with respect to different types of contracts which can be used in combination with other type to guarantee abiding by Islamic jurisprudence. All the information in this research are based on literature reviews of documents produced by the Malaysia’s Central Bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Banking
  • Malaysia
  • Resources Equipment
  • Resources Allotment
محمدعلی آذری نیا، (1385)؛ مالزی، کشوری با دو نظام بانکی مستقل، روزنامه سرمایه شماره 266، صفحه 7
مهناز بهرامی،(1381)؛ آشنایی با سازمان حسابداری وحسابرسی برای مؤسسات مالی اسلامی، مجله بانک و اقتصاد، شماره 23
تشدید رقابت‌های بانکداری اسلامی در شرق آسیا، (1385)؛ روزنامه دنیای اقتصاد شماره 1160، صفحه12
علی حسن‌­زاده ، (1385بررسی تطبیقی کارایی وعوامل مؤثر برآن درنظام بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی.
محمود  نادری، و حسین صادقی، (1382)؛ بررسی کارایی بانک­‌ها بدون ربا درکشورهای مختلف و مقایسه بانک­‌های غیر ربوی با بانک­‌های ربوی در جهان با استفاده ازروش تحلیل پوششی داده‌ها، فصلنامه، پژوهش­هاى اقتصادى، شماره‌های 9 و 10.
Samatو Zukri ,(2013); ISLAMIC BANKING IN MALAYSIA: CURRENT TREND AND WAY FORWARD
 El-Hawary, D., W, Grais and Z, Iqbal (2004); Regulating Islamic Financial Institutions: The Nature ofthe Regulated. World Bank Policy Research Working Paper, No. 3227, March