نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی

2 کارشناس بانک قرض الحسنه مهر ایران

چکیده

در این مقاله، اثرات ترازنامه‌ای سیاست هدف­گذاری تورم، براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره‌گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1393، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس‌العمل آنی و محاسبه گشتاورها، درستی مدل تأیید می‌شود.نتایج حاصل از مدل، بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ سود به اندازه یک انحراف معیار، باعث افزایش منابع بانک و به تبع آن افزایش قدرت وام‌دهی شده و سرمایه گذاری و تولید را بهبود خواهد بخشید؛ همچنین، باعث کاهش تورم می‌شود. لیکن، سیاست هدف­گذاری تورم با کاهش نرخ سود سپرده و وام،باعث کاهش منابع بانک و به تبع آن کاهش قدرت وام‌دهی بانکها شده و سلامت بانک­ها را به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین، پیشنهاد می‌شود، اعمال سیاست هدف­گذاری تورم همراه با سیاست افزایش نرخ سود باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Inflation Targeting Shock on the Balance Sheet in Iranian Banking System

نویسندگان [English]

  • Azam Ahmadian 1
  • Hadi Haydari 1
  • Hossein Haydari 2

1 Researcher of Banking Department, Monetary and Banking Institute

2 Banking expert, Qarzolhasanah.Mehr Iran

چکیده [English]

In this paper we examined the effects of inflation targeting regime based on the contents of Iranian banking system financial statements during the period of 1981-2014 using Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. To estimate DSGE parameters, calibration method was utilized. Moments of the data and Impulse Response Function analyses were used for model verification. The results show that the profit rate shock increases the liquidity sources of banks and as a consequence, bank lending causes an improvement in the investment and production and a decrease in inflation rate. However, inflation targeting for the purpose of reduction in deposit and loan profit rates results in reduction in bank resources and at the same time jeopardizes the soundness of banks. So, we suggest that inflation targeting regime should be combined with the policy of increasing profit rates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation Targeting
  • Balance-Sheet Effects
  • Banking System
الف- منابع فارسی
شاهمرادی،اصغر و مهدی صارم،1392: سیاست پولی بهینه و هدفگذاری تورم در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 48، شماره 2.
پروین، سهیلا، عباس شاکری و اعظم احمدیان،1393: ارزیابی اثرات ترازنامه‌ای سیاست‌های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران(رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)، فصلنامه پژوهش­های اقتصاد ایران.
درگاهی، حسن و احمد آتشک،1381: هدف‌گذاری تورم در اقتصاد ایران: پیش شرط‌ها و تبیین ابزارهای سیاستی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 60، ص 119-147.
نماگر اقتصادی شماره 78، سه ماهه سوم سال 139۳، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
یداله زاده طبری، ناصر علی و حمید رضا برادران شرکا،1390: اثر هدف‌گذاری تورم در عملکرد اقتصاد کلان: تورم و رشد تولید، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 95، صص 243-272.
 
ب- منابع انگلیسی
 Agenor, P.R., K. Alper and L. Pereira da silva, 2012.Capital requirements and business cycles with credit market imperfections, Journal of Macroeconomics, No. 34, pp. 687-705.
Ahtik, Meta, 2012. Bank lending channel in Slovenia: Panel data analysis, Prague economic papers, 1.
Dib, A, 2010. Credit Market Frictions, and Business Cycle,  Bank of Canada , working paper.
Friedman, Benjamin M. and Kuttner, Kenneth N,1996. A PriceTarget for Monetary Policy. Lessons from the Experiencewith Money Growth Targets, Brookings Papers on Economic Activity, (1), pp. 77-125.
Kandrac, J,2012.Monetary Policy and bank lending to small firms, Journal of Macroeconomics, No. 34, pp. 741-748.
Khan, Shujaat & Knotek, Edward S.,2012.Drifting Inflation targets and stagflation, Federal reserve bank of Kansas City.
Landerretche, O., Corbo, V. & Schmidt-Hebbel, K, 2001. Does inflation targeting make a difference?,Central Bank of ChileWorking Papers, No.106, September.
Masson, Paul, Miguel Savastano and Sunil Sharma, 1997. The Scope for Inflation Targeting in Developing Countries,  IMF Working Paper 97/130 (Washington: International Monetary Fund).
Mizen, P,1998. Message to inflation targeting central banks: Say what you do and do What you say, Royal Economic Society, Access from internet,
Morande, Felipe and Klaus Schmidt Hebbel,1997. Inflation Targets and Indexation in Chile, Central bank of Chile.
Ncube, Mthuli & Ndou, Eliphas, 2011.inflation targeting, Exchange rate shocks and output: evidence from south Africa, African development bank group, WP No.134.
Svensson, Lars E.O.,1995. Optimal Inflation Targets, Conservative Central Banks & LinearInflation Targets, NBER Working Paper, No.5251.
Vasicek, Osvald and Musil, Karel,2005.The Czech economy with inflation targeting represented by DSGE model: Analysis of behavior, Research Centre for competitiveness of Czech,working paper No.7.
Vitola, Kristine and Ajvskis, Viktors, 2011. Fixed exchange rate versus inflation targeting: evidence from DSGE modeling,Latvijas banka, wp2.