نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 گروه مالی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

چکیده

بحران مالی جهانی سال 2008 و کاهش شدید نرخ‌های بهره، بر سودآوری بیشتر بانک‌های خارجی تأثیر گذاشته است. این وضعیت، مجموعه جدیدی از نگرانی‎ها را برای سیاست‏گذاران ایجاد کرده است؛ اما شواهدی تجربی که تأثیر سودآوری بر رشد اقتصادی را نشان دهد، وجود ندارد. از طرفی بانک‌های مرکزی، مقامات نظارتی و سیاست‌های کلان اقتصادی به ارزیابی و نظارت ثبات بخش بانکداری و همچنین، نقش رقابت بینبانکی برای مقاومت در مقابل شوک‌های اقتصادی علاقهمندند. با توجه به اینکه بخش بانکی در سیستم مالی هر کشوری نقش مهمی دارد، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سودآوری و ثبات بخش بانکی کشورمان با در نظر گرفتن نقش رقابت بر رشد اقتصادی است. برای دستیابی به هدف فوق، 15 بانک موجود در بازار سرمایه تهران، به روش غربالگری انتخاب شد. داده‎های پژوهش، از یک دوره 10ساله بین سال‎های 1391 تا 1400 جمع‌آوری شد. نتایج بر اساس روش‏های OLS و GMM نشان می‎دهد که سودآوری بانک‎ها بر رشد اقتصادی تأثیر معناداری ندارد، در حالی که ثبات بانکی بر رشد اقتصادی تأثیر معناداری گذاشته است. همچنین نتایج نشان می‎دهد که سودآوری بانک‎ها از طریق رقابت بانکی نیز بر رشد اقتصادی تأثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Profitability and Stability of the Banking Sector on Iran's Economic Growth

نویسندگان [English]

  • meysam kaviani 1
  • ali ashraf telikani 2

1 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekaboon, Iran

چکیده [English]

The global financial crisis of 2008 and the sharp reduction in interest rates have affected the profitability of foreign banks. This situation has created a new set of concerns for policy makers, but there is no empirical evidence that shows the effect of profitability on economic growth. On the other hand, central banks, regulatory authorities, and macroeconomic policies are interested in evaluating and monitoring the stability of the banking sector, as well as the role of inter-banking competition to resist economic shocks. Given that the banking sector plays an important role in the financial system of any country, the aim of this research is to investigate the effect of profitability and stability of the banking sector of our country, considering the role of competition on economic growth. To this aim, 15 banks in Tehran's capital market were selected through screening. The data was collected from a 10-year period between 2012 and 2021. The results based on OLS and GMM methods show that bank profitability has no significant effect on economic growth, while bank stability has a significant effect on economic growth. Moreover, the results reveal that the profitability of banks through competition does not have a significant effect on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Profitability
  • Stability
  • Economic growth