نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 میلاد قربان زاده تودشکی ، کارشناس ارشد کسب و کار گرایش مالی ، تهران ، ایران ، milad.nutrition7295@gmail.com

2 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ابزار کارت غیرتماسی و کیف پول موبایلی بر میزان استفاده از پول الکترونیک اجرا شده است. روش پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی ـ پیمایشی است. داده‌ها از طریق توزیع پرسش‌نامه بین ۳۹۳ نفر از مشتریان حاضر در 7 فروشگاه زنجیره‌ای منطقه 1 تهران جمع آوری شده است. در این روش با رویکرد مدل معادلات ساختاری و به‌کمک نرم‌افزارهای آموس و اس‌پی‌اس‌اس داده‌ها تجزیه‌وتحلیل شده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده، وجود و استفاده از کارت غیرتماسی و کیف پول موبایلی، بر میزان استفاده از پول الکترونیک تأثیر مثبت معناداری می‌گذارد. با توجه به اینکه در ایران، در حوزه حمل‌ونقل بیشتر از کارت غیرتماسی استفاده می‌شود، به ارائه‌دهندگان خدمات توصیه می‌شود که تنوع استفاده از این ابزار را در پرداخت الکترونیک افزایش دهند. با توجه امنیت نه‌چندان زیاد کیف پول موبایلی، لازم است ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، امنیت پرداخت با کیف پول موبایلی را از طریق سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه‌های فنی لازم و توسعه اینترنت و همچنین، وضع قوانین و مقررات سخت‌گیرانه در زمینه اجرای تجارت الکترونیک افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Electronic Payment Tools on the Use of Electronic Money

نویسندگان [English]

  • milad ghorbanzadeh todeshki 1
  • Behrooz Lari Semnani 2

1 Milad Ghorbanzadeh Todeshki ,Master of Business Administration, financial orientation, Tehran,Iran, milad.nutrition7295@gmail.com

2 Payam Noor university of Tehran

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating the effects of the contactless card and the mobile wallet on the use of electronic money. The research is applied in pursuing this purpose, and the method is a descriptive-survey one. The data was collected by distributing a questionnaire among 393 customers in 7 chain stores in the 1st district of Tehran. The collected data was analyzed through the structural equation modeling approach using AMOS and SPSS software packages. According to the results, the presence and use of contactless cards and mobile wallets have a significant positive effect on the amount of electronic money use. Considering that contactless cards are mostly used in the area of transportation in Iran, the researchers to recommend that service providers to increase the variety of using this tool in electronic payments. Moreover, with regard to the low level of security of mobile wallets, it is necessary for payment service providers to increase the security of mobile wallet payments by investing and creating the necessary technical infrastructure and developing the Internet, as well as establishing strict rules and regulations in the field of e-commerce implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Innovation
  • Mobile wallet
  • Contactless card
  • Electronic money
  • Chain store