نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بانکی، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

2 عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

3 رئیس گروه مطالعاتی مقررات مؤسسات پولی غیربانکی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ایران

10.22034/jifb.2023.382985.1437

چکیده

توسعه فناوری در زندگی بشر، همواره با آثار مثبتی همراه بوده و کیفیت زندگی کاربران را به‌طور معناداری ارتقا داده است. صنعت بانکداری نیز ناگزیر از این تحول تأثیر می‌پذیرد و با وجود مشکلاتی نظیر ارائه برخی از خدمات کم‏سرعت، تنوع اندک محصولات و خدمات و هزینه هنگفت ارائه خدمات بانکی، به‌ نظر می‌رسد که به‎منظور ارتقای عملکرد و کاهش هزینه‌های خود، بیش از پیش به استفاده از فناوری‌های مالی نوظهور نیاز دارد. در این پژوهش، در فاصله زمانی سال‌های 1395 تا 1399 با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته، تأثیر ظهور فناوری نوین مالی در بانک‌ها، شامل استفاده مشتریان از خدمات نسل نوین برنامک‌های موبایلی (نئوبانک) (CDA) و زمان آغاز پروژه بانکداری باز در بانک‌ها (FT) و همچنین، نسبت سود انباشته به درآمد (BM) و حجم تسهیلات غیرجاری (NPL) بر شاخص‌های‌ سودآوری نظیر بازده حقوق صاحبان سهام قبل از مالیات (RE) و بازده دارایی‌ها قبل از مالیات (RA) بررسی شده و بین بانک‌های دولتی و خصوصی، در زمینه چگونگی این تأثیر مقایسه‌ای انجام شده است. نتایج حاکی از  آن است که تغییر در نسبت سود (زیان) انباشته به کل دارایی، تغییر در استفاده مشتریان از خدمات نسل نوین برنامک‌های موبایلی و زمان آغاز به کار بانک‌ها با پلتفرم‌های بانکداری باز، بر شاخص سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی تأثیر مثبت و نسبت مطالبات غیرجاری نیز، بر این شاخص تأثیر منفی داشته است. به‎علاوه، تأثیر استفاده مشتریان از خدمات نسل نوین برنامک‌های موبایلی و زمان آغاز به کار بانک‌ها با پلتفرم‌های بانکداری باز، بر بانک‌های خصوصی بیش از بانک‌های دولتی ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effects of Financial Technology on the Profitability of Public and Private Banks in Iran

نویسندگان [English]

  • Milad Sarem Safary 1
  • Maryam Ebrahimi 2
  • Mansour Maleki 3

1 PhD student in Iran Banking Institute

2 Faculty of Iran Banking Institute

3 Head of the study group of regulations of non-banking financial institutions, Department of Banking Studies and Regulations, Central Bank of Iran

چکیده [English]

The development of technology has always been associated with positive effects and has significantly improved the quality of life of users. The banking industry is also inevitably affected by this development. Despite such problems as some low-speed services, a small variety of products and services, and the immense cost of providing banking services, it seems that in order to improve performance and reduce costs, it is vital to make more use of emerging financial technologies. This study, spanning from 2016 to 2020 and using the generalized method of moments, investigated the effects of the emergence of new financial technologies in banks. These technologies involve the new generation mobile applications (CDA), the open banking project (FT), the ratio of accumulated profit to income (BM), and the volume of non-performing loans (NPL) on profitability indicators such as return on equity before tax (RE) and return on assets before tax (RA). The investigation took into account both state and private banks. The results indicate that the change in the ratio of accumulated profit/loss to the total assets, the change in the use of new generation mobile application services by customers, and the time when banks started working with open banking platforms have a positive effect on the profitability index of state and private banks. The findings also show that the ratio of non- non-performing loans have a negative impact on this index. In addition, the impact of customers' use of the new generation of mobile application services and the time when banks started working with open banking platforms were greater in private banks compared to state banks

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital banking
  • Fintech
  • Neobank
  • Open Banking
  • Profitability