نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مالی و بانکداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت بانکداری و افزایش تأثیر این صنعت بر رشد و توسعه اقتصادی، بررسی جنبه‌های مختلف عملکرد بانک‌ها به یافتن مشکلات و مدیریت بهتر بانک‌ها کمک بسیاری می‌کند. با توجه به تشابه میزان ارزش دارایی بانکی ایران و مالزی و همچنین، عملکرد جهانی و فراگیر بانکداری اسلامی مالزی، پژوهش حاضر، دو نظام بانکداری ایران و مالزی را بر اساس 16 شاخص عملکردی معرفی‎شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طی سال‌های 1394 تا 1398 بررسی و مقایسه کرده است. داده‌های مورد نیاز پژوهش، از صورت مالی 27 بانک‌ ایران و 49 بانک مالزی به‌دست آمده است. با اجرای آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف، توزیع نمونه نرمال گزارش‎ شده است. برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها، آزمون تی دو جامعه مستقل اجرا شد. نتایج نشان می‌دهد که بانک‌های مالزی از بُعد کیفیت سرمایه، سودآوری، کارایی کارکنان در مدیریت بهتر بدهی‌های بانک، به‌کارگیری از ظرفیت بانک برای درآمدزایی و سودآوری برای بانک و سهام‌داران، عملکرد بهتری داشته‌ است و در مقابل بانک‌های ایران، از نظر نسبت‌های اهرمی، سود پرداختی به سپرده‌ها، حاشیه عملیاتی، تسهیلات به دارایی و جذب سپرده‌های غیردیداری بهتر عمل کرده‌ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating and Comparing the Financial Performance of the Banking Systems of Iran and Malaysia

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Mohagheghnia 1
  • Parnian Alijani 2
  • Mahsa Valimoradi 2

1 banking and finance Departement allameh tabatabayi university

2 Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Given the increasing progress of the banking industry and the increasing impact of this industry on economic growth and development, examining various aspects of how banks perform helps in identifying problems and managing them better. As the value of bank assets of Iran and that of Malaysia are similar, and since the Islamic banking system of Malaysia operates on a global and comprehensive scale, the present research evaluates and compares the banking systems of Iran and Malaysia based on sixteen performance indicators, introduced in the Research Center of the Islamic Consultative parliament from 2015 to 2019. The data were collected from the financial statements of 27 Iranian banks and 49 Malaysian banks. The Kolmogorov-Smirnov test revealed a normal distribution of the sampled data. To analyze the hypotheses, the researchers ran a t-test on the two independent data samples. The results showed that the Malaysian banks have performed better in terms of capital quality, profitability, and employee efficiency in managing bank debts and using the bank capacity to generate income and increase profitability for the shareholders. On the other hand, Iranian banks have performed better in terms of leverage ratios, interests paid to deposits, operating margin, loans to assets ratio, and attracting time deposits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparison of financial performance
  • Malaysian banking system
  • Iranian Banking system