نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد مالی، کارشناس مسائل اقتصادی(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکترای مدیرت دولتی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)، کارشناس بانک مرکزی

3 کارشناس اداره کل ریسک و تطبیق بانک کشاورزی

چکیده

توانایی شناسایی و ارزیابی ریسک تطبیق با شریعت، مسئله مهمی برای ارائه یک چارچوب مدیریت ریسک تطبیق شریعت است. تأکید بر این موضوع، ظهور بانکداری اسلامی در سطح جهان و تلاش‌های مستمر برای توسعه استانداردها، در اولویت بانکداری اسلامی قرار گرفته است. در واقع، همان‌طور که در این پژوهش توضیح داده خواهد شد، مسائل زیادی وجود دارد که باید در خصوص ریسک تطبیق در صنعت بانکداری کشورمان انجام شود. ریسک تطبیق با شریعت بر حسب سطوح ریسک، عوامل تشکیل‌دهنده و مدیریت استراتژیک و تاکتیکی آن طبقه ‎بندی می‌شود. مدیریت ریسک تطبیق با شریعت، مانند سایر اشکال مدیریت ریسک، چرخه حیاتی دارد. این پژوهش از طریق مروری بر متون اسلامی، مقررات نظارتی و مجله‏های علمی موجود در خصوص مدیریت ریسک شریعت انجام شده است. هدف این مقاله، بررسی ریسک تطبیق شریعت، پی ریزی مبانی تعریف آن، تشریح ویژگی‏ ها و پیامدهای آن و بررسی نحوه مدیریت آن در سیستم بانکی با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور است. در انتها، برای مدیریت ریسک تطبیق، به‏ منظور پیشگیری از ریسک عدم رعایت الزامات قانونی و نظارتی، چارچوبی سیستمی ارائه شده است. برای ارزیابی ریسک، از ماتریس مدیریت ریسک (احتمال ـ اثر ـ آسیب ‎پذیری) استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Legal, Supervisory and Policy Requirements for Implementing Compliance Risk Management in Islamic Banking

نویسندگان [English]

  • sirvan aghaie 1
  • golzar aghaie 2
  • azam parsafar 3

1 PhD in financial economics, expert in economic issues (responsible author)

2 PhD student in public administration (Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran), Central Bank expert

3 Expert of the General Department of Risk and Compliance of the Agricultural Bank

چکیده [English]

The ability to identify and assess Sharia compliance risk is an important issue in providing a framework for Sharia compliance risk management. Emphasizing this issue, the emergence of Islamic banking in the world, and continuous efforts to develop standards have been prioritized in Islamic banking. In fact, as it will be explained in this study, there are many issues that need to be addressed regarding the compliance risk in our country’s banking industry. Sharia compliance risk is classified according to the levels of that risk, its constituent factors, and its strategic and tactical management. Sharia compliance risk management, similar to other forms of risk management, has a lifecycle. This study was conducted through a review of Islamic texts, supervisory regulations, and existing scientific papers concerning Sharia risk management. The purpose of this article is to examine the risk of Sharia compliance, to establish the basis of its definition, to describe its characteristics and implications, and to examine how it should be managed in the banking system, with the current situation of the country. Finally, in order risk to prevent the risk of non-compliance with legal and supervisory requirements in line with risk compliance management, the researchers present a systemic framework. For risk assessment, the risk management matrix (likelihood, effect, vulnerability) is applied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal requirements
  • Compliance risk
  • Sharia risk
  • Islamic banking