نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ایران - کارشناس امور مالی، اداره حسابداری مدیریت، بانک شهر

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، ایران

3 کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، ایران

4 کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، ایران

چکیده

سودآوری بانک‌ها، هم به اعطای اعتبار و فعالیت بیشتر در زمینه تعهدات و هم به آسان‏کردن سرمایه‎گذاری در محیط‎های پرریسک به سیاست‎گذاران بانکها کمک می‏کند. در این پژوهش، تعهدات اعم از اعتبارات اسنادی، ضمانت‎نامه‌های بانکی و تعهداتی بررسی می‏شود که به درآمد غیرمشاع حاصل گشایش و صدور آنها همواره توجه شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک‌ها و مؤسسه‎های اعتباری پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار و نمونه آماری 16 بانکی است که در دوره زمانی مدنظر (1395 تا سال 1399) صورت‎های مالی حسابرسی‏شده آنها در سامانه جامع اطلاع‎رسانی ناشران موجود بوده است. فرضیه‏های پژوهش با استفاده از روش‎های رگرسیون و ضریب هم‎بستگی آزمون شده‎اند. نتایج حاکی از کارایی و معنادار بودن مدل رگرسیون و وجود هم‌بستگی و ارتباط مثبت بین انواع تعهدات و سود (زیان) خالص بانک‌ها در سطح متوسط است. در بین انواع تعهدات، متغیر اعتبارات اسنادی دارای بیشترین هم‎بستگی با سود (زیان) خالص است؛ از این رو، توجه بیشتر به اعتبارات اسنادی در راستای کسب سود اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Clarification of the Relationship between Various Obligations and Profitability in Banks Listed on the Stock Exchange from 2016 to 2020

نویسندگان [English]

  • Mojahed Rakhshan 1
  • ramin mahmoudian zadeh 2
  • seyed ali hosseini 3
  • morteza khalilarjmandi 4

1 PhD student in Accounting, Islamic Azad University, Sari Branch - Financial Expert, Management Accounting Office, Bank Shahr

2 Master of Business Administration, majoring in Financial Management, Islamic Azad University, Abhar Branch

3 Master of Business Administration, majoring in Financial Management, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch

4 Master of Economics, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch

چکیده [English]

The importance of banks' profitability can be examined at all levels of the economy. More profitability of banks not only allows them to provide credit and more activity in the field of obligations, but also makes it easier for bank policymakers to invest in risky environments. Obligations studied in this study include letters of credit, bank guarantees and other obligations that the non-gross income resulting from their opening and issuance is always considered. All banks and credit institutions listed on the stock exchange constitute the statistical population of the research and the statistical sample consists of 16 banks that in the period under review (five-year period from 2016 to 2020) audited financial statements. They are available in the comprehensive information system of publishers. Hypotheses have been tested using regression methods and correlation coefficient. The results indicate the efficiency and significance of the regression model and the existence of a correlation and positive correlation between the types of obligations and net profit (loss) of banks at the medium level. Among the types of variable obligations, letter of credit has the highest correlation with net profit (loss), so more attention to letter of credit in order to earn profit is important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Profitability
  • Obligations
  • Letters of credit
  • Bank guarantees