نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حسابداری، بانک سپه، تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر، یکی از مسائل مهمی که همواره بانک‌ها و مؤسسه‎های مالی با آن مواجهند، مسئله ریسک اعتباری یا احتمال عدم ایفای تعهد از سوی متقاضیان دریافت‌کننده تسهیلات اعتباری است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، تبیین و بررسی نظام اعتبار سنجی بانک‌ها در پرونده‎های تسهیلاتی شرکت‎های دریافت‌کننده تسهیلات بر پایه رگرسیون‎های پذیرفته‌شده در ریسک اعتباری و بررسی نسبت‌های مالی این شرکت‌هاست. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 97 شرکت پذیرفته‌شده بورس در محدوده سال‎های 1395 تا 1399 است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که ضرایب متغیرهای مستقل در تکنیک‎های داده‎کاوی بالاتر است و مدل لاجیت در مقایسه با مدل پروبیت، نیکویی برازش و دقت بیشتری دارد. همچنین نسبت‎های جاری، گردش دارایی و بازده فروش، نقش بیشتری در ارزیابی ریسک نکول دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining and Examining the Credit Rating Systems of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange with Emphasis on Statistical Regressions Accepted in Banks Credit Risk

نویسنده [English]

  • Aboutaleb Mehrfar

PhD in Accounting, Sepah Bank, Tehran, Iran

چکیده [English]

Currently, one of the most important issues that banks and financial institutions always face is the issue of credit risk or the possibility of non-fulfillment of obligations by applicants receiving credit facilities. Therefore, the main purpose of this study is to explain and review the credit rating system of banks in facility files of companies receiving facilities based on the accepted regressions in credit risk and review of financial ratios of these companies. The statistical population of this research consists of 97 listed companies in the period from 2016 to 2021. The results show that the coefficients of independent variables in data mining techniques are higher and the logit model has a higher fit and is more accurate than the good probit model. Current ratios (CUR), turnover (STA) and return on sales (NTS) also play a greater role in assessing default risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer evaluation
  • Logit model
  • Probit model
  • Default risk
  • Credit risk
  • Data analysis