نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی - مدیریت- تهران- ایران دانشگاه شاهد تهران- ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

وظیفه اصلی هر بانک تأمین منابع مالی از بخش غیرفعال جامعه و تخصیص آن به افراد برای توزیع عادلانه ثروت یا شرکت‌های فعال اقتصادی برای ثروت‌آفرینی است؛ از این رو استفاده از اعتبارسنجی برای رعایت بهداشت اعتباری نظام بانکی امری ضروری و حیاتی به نظر می‏رسد. تصور نادرست نظام بانکی برای اخذ وثیقه، به‌جای اعتبارسنجی دقیق مشتری، رُشد مطالبات نظام بانکی را به همراه دارد. در این پژوهش با توجه به بررسی و بازبینی مقاله‌ها و پژوهش‌های در دسترس طی سال‌های 2020 تا 2022 و نیز مصاحبه عمیق با 12 خُبره صاحب نظرِ نظام بانکی که دارای تحصیلات مرتبط و تجربه کاری در حوزه مورد مطالعه بودند، ابعاد و مؤلفه‌ها و شاخص‌ها احصا و در چهار بُعد و 18 مؤلفه دسته‌بندی شدند. ضریب پایایی تمام شاخص‌ها در سطح قابل قبول بالای 70 درصد بود. در پایان، به بانک‌ها توصیه شد که برای اعتبارسنجی مشتریان، باید به چهار بُعد اصلی «تحلیل صورت‌های مالی»، «نوع فعالیت مشتری»، «عوامل مسئولیت اجتماعی شرکتی» و «عوامل مربوط به صنعت در حال فعالیت مشتری» توجه کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Accreditation System Model among Corporate Banking Customers with a Social Marketing Approach

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sardari 1
  • Naser Azad 2
  • Abdollah Naami 2

1 Business management- Management department- Tehran- Iran Shahed University- Tehran- Iran

2 Department of Business Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The main task of every bank is to provide financial resources from the inactive part of society and allocate it to individuals for fair distribution of wealth or allocating credit to economically active companies for wealth creation. Therefore, the use of validation to observe the credit health of the banking system seems necessary and vital. The misconception of the banking system regarding obtaining collateral instead of accurate customer validation will increase the claims of the banking system. In this research, according to the check and review of available articles and studies during the years 2020 to 2022, as well as in-depth interviews with 12 banking system experts who had relevant education and work experience in the field of study, the dimensions, components and indicators It was calculated, which was categorized into four dimensions and 18 components. The reliability coefficient of all indicators was at an acceptable level above 70%. Finally, it was recommended to the banks that for customer validation, they should pay attention to the four main dimensions of "analysis of company balance sheet", "types of customer activity", "corporate social responsibility factors" and "factors related to the customer's active industry".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Designing a accreditation system
  • Corporate banking
  • Social marketing
  • Accreditation institutions