نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه رازی

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، کرمانشاه، ایران

چکیده

نااطمینانی سیاست‎های اقتصادی و از جمله نااطمینانی تورم، اثرهای گسترده‌ای بر عملکرد اقتصاد کلان دارد. نااطمینانی، برنامه‎ریزی اقتصادی را با مشکل مواجه می‎کند و مخاطرات سرمایه‎گذاری را نیز افزایش می‎دهد. در چنین شرایطی، ممکن است راهکارهای پیشگیری از فرار مالیاتی بی‌اثر شوند. در این شرایط، شرکت‎ها به‌طور عمده برای پرداخت مالیات کمتر، رفتارهای تدافعی در پیش می‎گیرند. بنابراین، به‌منظور جلوگیری از خطرها برای جلوگیری از مالیات، ابتکار عمل را کاهش می‌دهند. با توجه به موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر میزان جمع‏آوری مالیات بر رابطه بین نااطمینانی از سیاست‎های اقتصادی و بار مالیاتی شرکت‎ها طی دوره زمانی 1398 تا1390 در شرکت‎های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد رگرسیون چندکی و اثرهای ثابت بود. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان جمع‌آوری مالیات رابطه بین نااطمینانی تورم و بار مالیاتی شرکت‎ها را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Tax Collection Rate on the Relationship between Economic Policy Uncertainty and Corporate Tax Burden: A Quintile Regression Approach

نویسندگان [English]

  • derakhshan haidary 1
  • kumars sohaili 2
  • ali falahati 2

1 PhD student in Economics, Razi University

2 Associate Professor of Economics, Razi University of Kermanshah, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Uncertainty of economic policies, including inflation uncertainty, has wide-ranging effects on macroeconomic performance. Uncertainty challenges economic planning and increases investment risks. In such a situation, strategies to prevent tax evasion may become ineffective. In this situation, companies mainly adopt defensive behaviors to pay less tax. Therefore, companies reduce risk-taking initiatives to avoid taxes. Considering the topic, this study aimed to investigate the effect of the tax collection rate on the relationship between the uncertainty of economic policies and the tax burden of companies from 2010 to 2018 in selected companies on the Tehran Stock Exchange with the approach of quantile regression and fixed effects. The results of this study showed that the amount of tax collection reduces the relationship between inflation uncertainty and the tax burden of companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation uncertainty
  • Defensive behavior
  • Stock market
  • Quintile regression