نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت مالی- دانشکده مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز- تهران- ایران

2 مدیریت مالی- دانشکده مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد الکترونیکی- تهران - ایران

3 مدیریت صنعتی-مالی، دانشکده مدیریت-دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات- تهران- ایران

چکیده

بانک‌ها به‏ عنوان یکی از نهادهای بسیار مهم و رکن اساسی سیستم مالی کشور، در توسعه و رشد اقتصادی نقش تعیین‎کننده‌ای دارند. چنانچه نقش واسطه‌گری بانک‌ها در جذب سپرده‌ها و توزیع مجدد آن به‌صورت سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات، به‎صورت کارا انجام شود، خواهد توانست بستر لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. بنابراین، این پرسش همواره درباره عملکرد بانک‌ها وجود دارد که بانک‌ها در یک اقتصاد با چه میزان و درجه‌ای از کارایی عمل می‌کنند و عوامل مؤثر بر آن چیست؟ از سویی دیگر، با توجه به بحران مالی جهانی 2007 تا 2008 ناشی از ریسک‌پذیری بیش از حد بانک‌ها، ریسک‌پذیری به‎عنوان عاملی اثرگذار در فرایند تولید بانکی شناخته شده است که می‌بایست به‎درستی در مدل‌های سنجش کارایی در نظر گرفته شود. به همین منظور، در این پژوهش از یک مدل مرزی تصادفی با ضرایب ناکارآمدی تصادفی استفاده شده که هم قادر به شناسایی اثرهای عوامل محیطی همچون تورم و نوسان‌های نرخ ارز بر ناکارایی است و هم نقش ریسک‌پذیری در طراحی ناکارآمدی و اثرهای مختلف ریسک بر کارایی را نشان می‌دهد. برای تخمین مدل از داده‌های 16 بانک طی سال‌های 1380 تا 1397 با توجه به داده‌های در دسترس بهره برده شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده افزایش تورم، نرخ ارز و ریسک اعتباری، بر کارایی بانک‌ها تأثیر منفی و افزایش ریسک سرمایه و ریسک بازار، بر کارایی بانک‌ها تأثیر مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Inflation, Exchange Rate, and Risk-taking Adjusting Variable on Banks' Efficiency with the Bayesian Model Approach

نویسندگان [English]

  • Mir Milad Atshani 1
  • Mehdi Madan Chi Zaj 2
  • Ali Sheidaei Narmighi 3

1 Financial Management - Management University - Islamic Azad University - Central Tehran Branch - Tehran - Iran

2 Financial Management - Management University - Islamic Azad University - E-Campus - Tehran - Tehran

3 Industrial Management - Management University - Islamic Azad University - Science and Research Branch - Tehran - Iran

چکیده [English]

Banks are one of the most important institutions and an essential element of the financial system of any economy as they play a decisive role in economic development and growth. The role of banks as intermediaries in attracting deposits and redistributing them in the form of investment and granting facilities, if done efficiently, will be able to provide the necessary basis for achieving economic growth and development. Therefore, there is always the question about the performance of banks, to what extent and degree of efficiency do banks operate in an economy, and what are the factors influencing them? On the other hand, due to the global financial crisis of 2007-2008, caused by banks' excessive risk-taking, risk-taking is recognized as an influential factor in the banking production process, which should be properly considered in performance measurement models. Therefore, in this study, a random boundary model with random inefficiency coefficients has been used, which can identify the effects of environmental factors such as inflation rate and exchange rate fluctuations on inefficiency. It also shows the role of risk-taking in designing inefficiencies and the various effects of risk on efficiency. To estimate the model, the data of 16 banks from the years 2006 to 2018 have been used according to the available data. Based on the results; Increasing inflation and exchange rate and credit risk have a negative effect and increasing capital risk and market risk have a positive effect on the efficiency of banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Bank
  • Risk-taking
  • Bayesian analysis
  • Financial econometrics