نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

چکیده

تاکنون در حوزه امنیت اطلاعات سازمانی پژوهش‌های متعددی انجام شده است، اما در پژوهش ‌پیش ‌رو با استفاده از سیاست‌های امنیت اطلاعات در راستای ایمن‌سازی رفتار کاربران سیستم‌های اطلاعاتی از جانب حمایت مدیریتی تلاش شده است.‌ بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات غیرمستقیم حمایت مدیریتی از طریق نقش میانجی اعتماد درک‎شده و خودکارآمدی بر رفتار انطباقی کاربران با استفاده از سیاست‌های امنیت اطلاعات در یک نمونه تصادفی 256 نفری از کارکنان بانک‌های استان آذربایجان شرقی در سال 1398 طراحی و انجام شده است. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که بر اساس پاسخ شرکت‌کنندگان پژوهش‌، اعتماد درک‎شده و خودکارآمدی در‌ نقش میانجی، تأثیر حمایت مدیریتی را بر رفتار انطباقی کاربران اعمال می‌کنند. مدل پژوهشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی‎شده، با اتخاذ از یک رویکرد چندبعدی تعاملات بین مدیریت و کاربران را بررسی کرده و در سازگاری رفتار کاربران نقش مهمی ایفا کرده است. همچنین این پژوهش‌ تأثیر حمایت مدیریتی (آموزش، رفتار و تمرین‌دهی رهبر) در راستای منطبق‎سازی رفتار کاربران را برجسته کرده و در خصوص نقش به‎کارگیری سیاست‌های امنیت اطلاعات بحث کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Data Security Policies: The Indirect Role of Management Support on Users' Adjustment behavior of Banks' Data Systems

نویسنده [English]

  • nader hashemzadeh aghdam

Islamic Azad University of Shabestar

چکیده [English]

Different research has been performed on the organizational information security criteria, however, in the present study, applying information security policies for immunization of data systems users' behavior in terms of directorial support has been tried. Considering this fact, the present research has been designed and performed to investigate the indirect effects of directorial support through the intermediary role of the understood trust and self-efficacy on users' adjustment behavior by applying information security policies in a random sample consisting of 256 East Azerbaijan banks personnel in 1398. Modeling results of structural equations showed that considering the research participants' response, comprehended trust and self-efficacy in the intermediary role, apply for directorial support on users' adjustment behavior. Using a multi-dimensional approach, the research model based on planned behavior theory has examined interactions between the director and users and has played a major role in users' behavior adjustment. Besides, this study highlights the directorial support effect (teaching, behavior, and director practice) in the direction of adjusting users' behavior, and has discussed the role of applying data security policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization information Security pattern
  • Directorial support
  • Comprehended trust
  • Self-Efficacy
  • Users adjustment behavior
  • Data security policies