نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس نظارت بر طرحهای بانک صنعت و معدن

2 کارشناس بانک ملی ایران

3 کارشناس حسابداری در بانک اقتصاد نوین

چکیده

در اقتصاد هر کشور، نقش بانک‌ها متناسب با ساختار اقتصادی آن نظام تعیین می‌شود و چون اقتصاد ایران پول‌محور و به‌اصطلاحی بانک‌مدار است، اهمیت بانک‌ها در اقتصاد ایران بسیار متفاوت است. بانک‌ها باید برای پاسخ‌گویی به مأموریت شرکتی، از یک‌سو و مسئولیت اجتماعی و از سوی دیگر با تغییر ترکیب دارایی‌های خود، این نقش را مؤثرتر کنند. امروزه یکی از مشکلات اساسی بانک‌ها، میزان مطالبات غیرجاری آنهاست. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، معیاری است که از آن برای سنجش سلامت بانک استفاده می‎شود. مطالبات غیرجاری بانک‌ها، می‎تواند منشأ بسیاری از بحـران‌های مالی و پولی در دنیا باشد و برای بانک‌ها، بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تـر، بـرای مـردم هـر کشـوری آثار سوء بسیاری ایجاد کند. بی‌تردید در سال‌های اخیر، مسئله مطالبات غیرجاری، موضوعی است که برای نظـام بـانکی، بـه مسئله‎‌ای حاد تبدیل شده و بروز این بحران در نظام مالی، می‎تواند برای خروج پس‎انـداز سـپرده‎گـذاران از بانک‌ها و در نتیجه، ورشکستگی آنها مؤثر واقع شود. از این رو، دست‎اندرکاران نظام بانکی، به‌‎دنبـال حل این معضل هستند. در این راستا، نخستین گـام بـرای رفـع چنین مشکلی، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر افزایش مطالبات غیرجاری و رتبه‎بندی این عوامل است. از این رو، هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر افزایش مطالبات غیرجاری بانک‎های دولتی، بانک‎‌های مشمول اصل 44 و بانک‎های خصوصی در ایران به‌طور تجربی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Factors of Increasing Non-current Receivables in Public Banks, Subject to Principle 44 and Private Banks in Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad norozi 1
  • Mahdiyeh Esfandiarpoor 2
  • Rahim Shasavar poor 3

1 Expert in supervising the plans of the Bank of Industry and Mines

2 Expert of Bank Melli Iran

3 Accounting expert in novin Economy Bank

چکیده [English]

The role of banks in the economy of any country is determined by the economic structure of that system. Since the type of economy in Iran is a money-oriented and so-called bank-oriented market, the importance of banks in the economy of Iran is very different. To achieve the corporate mission on the one hand and social responsibility, on the other hand, banks must fulfill this role by changing the composition of their assets. Today, one of the main problems of banks is the amount of their non-current receivables. The ratio of non-current receivables to lending facilities in the banking system is a criterion that is used to measure the health of the bank. Non-current receivables of banks can be the source of many financial and monetary crises in the world and can have many adverse effects on banks, various economic sectors, and on a larger scale, on the people of any country. Undoubtedly, in recent years, the issue of non-current receivables has become an acute issue for the banking system, and the emergence of this crisis in the financial system can lead to the outflow of depositors' savings from banks and, consequently, their bankruptcy. Therefore, those involved in the banking system are seeking to solve this problem. In this regard, the first step to solving such a problem is to identify the factors affecting the increase of non-current receivables and rank these factors. Therefore, the purpose of this study is to identify and rank the factors affecting the increase in non-current receivables of public, private and Banks subject to principle 44 in Iran empirically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-current receivables
  • Garrett rating
  • public banks
  • private banks
  • Banks subject to principle 44