طراحی مدل پویای تحلیل هزینه‌ها در صنعت بانکداری

ملیحه رستمی؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری

دوره 5، پاییز و زمستان ، اسفند 1398، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22034/jifb.2021.265005.1226

چکیده
  در سال‎های اخیر، صنعت بانکداری دستخوش تحولات شدیدی شده است، به همین دلیل، بانک‎ها تلاش می‎کنند تا به‎منظور ماندن در عرصه رقابت، از نظر هزینه و سودآوری کاراتر عمل کنند. دستیابی به سود مناسب، نه تنها مستلزم این است که خدمات بانکی با حداقل هزینه، تولید و ارائه شود؛ بلکه به بیشینه‎سازی درآمدها نیز نیازمند است. هدف این تحقیق، شبیه‎سازی ...  بیشتر