شناسایی و اولویت‎ بندی معیارهای اعتبارسنجی شرکت‎‌های کوچک و متوسط با استفاده از تکنیک AHP

زینب ملایی؛ مهدی منکاوی

دوره 7، بهار و تابستان ، مرداد 1400، ، صفحه 17-42

https://doi.org/10.22034/jifb.2022.153325

چکیده
  کسب‎وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) بر توسعه اقتصادی هر کشوری تأثیر مهمی دارند، اما در دسترسی به منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‎های خود با موانعی مواجهند. این در حالی است که مؤسسه‎های مالی، از قبیل بانک‎ها، در اعتبارسنجی این نوع کسب‎وکارها به‌منظور تخصیص اعتبار، مشکلات مختلفی دارند. بانک‎ها و مؤسسه‎های مالی برای شناسایی ...  بیشتر

اعتبارسنجی مشتریان و تأثیر مؤلفه های آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت

نسرین متدین؛ رافیک نظریان؛ رویا سیفی پور؛ مرجان دامن کشیده

دوره 6، پاییز و زمستان ، اسفند 1399، ، صفحه 27-55

https://doi.org/10.22034/jifb.2022.319492.1307

چکیده
  هدف از این پژوهش، اعتبارسنجی مشتریان و تأثیر مؤلفه‎های آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت است. بدین منظور، در مرحله نخست، به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، 15 شاخص‌ مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان در سه بخش فردی، مالی و اجتماعی، شناسایی شد و در ادامه، داده‌های نهایی مرتبط با شاخص‌ها، شامل پرونده‌های 7330 مشتری حقیقی بانک ملت، طی سال‌های 1392 تا ...  بیشتر