1. ارتباط رقابت در صنعت بانکداری و انواع ریسک‌های بانکی: شواهدی از بانک‌های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسن گلمرادی؛ زریر نگین تاجی؛ سیاوش گلزاریان پور؛ پرنده نیری

دوره 6، شماره 14 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2021.239336.1203

چکیده
  رقابت‌، یکی از موضوع‌هایی است که کارشناسان اقتصادی همواره از آن به‌عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می‌کنند. افزایش رقابت و کارایی در بازار بانکی‌، کیفیت و تنوع خدمات بانکی را افزایش و هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‎دهد این مهم‌، دلیلی بر ضرورت اندازه‏گیری ریسک‏های بانکی با در نظر گرفتن ...  بیشتر

2. بررسی آثار کلان ادغام بانک‌ها در نظام بانکی ایران

مرضیه پیراحمدی

دوره 6، شماره 14 ، پاییز 1399، ، صفحه 33-62

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2021.266498.1229

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی آثار کلان فرایند ادغام بانک‌هاست. از میان متغیرهایی که  پیامدهای کلان این تصمیم را نشان می‎دهند، سه متغیر درجه رقابت میان بانک‌ها، میزان ذخایر بهینه نگهداری شده در بانک‌ها و ریسک نقدینگی در دو سطح بانک و کل نظام بانکی انتخاب‌ شده است. به‌منظور بیان این آثار، ابتدا ادبیات نظری این ساختار معرفی و جنبه‌های ...  بیشتر

3. راهکارهای مدیریت منابع و مصارف برای کنترل ریسک نقدینگی در ایران

دکتر مهشید شاهچرا؛ علیرضا دهقان نیری

دوره 4، پاییز ، بهار 1398، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2019.93911

چکیده
  رویکرد مدیریت یکپارچه دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه و هم‎زمان به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک، ترکیب آنها و عوامل مؤثر بر آن از جمله ریسک رویکرد مدیریتی سازمان ‎یافته و نظام‌مند است که هدف ‎گذاری‌های انجام شده در زمینه ‎های سودآوری یا کاهش ریسک را محقق می‎ سازد. به بیان دیگر، مدیریت دارایی و بدهی دربرگیرنده مجموعه ‎ای از ابزارها ...  بیشتر

4. ارتباط بین ریسک‌های اعتباری و نقدینگی با قابلیت پیش‌بینی سود بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رضا پزشکی؛ سمانه پهلوان

دوره 3، پاییز و زمستان ، زمستان 1396، ، صفحه 157-177

چکیده
  تحقیق حاضر به ارتباط بین ریسک‌های اعتباری و نقدینگی، با قابلیت پیش‌بینی سود بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1390 تا سال 1394 بوده است. نمونه آماری این تحقیق 11 مؤسسه مالی، اعتباری و بانک می‌باشد و متغیرهای مستقل آن ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی و متغیرهای وابسته آن قابلیت پیش‌بینی ...  بیشتر