بررسی رابطه بین ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و رشد اقتصادی

غلامرضا عسکرزاده دره؛ زهره معمارپور؛ حامد فلاحی

دوره 7، بهار و تابستان ، مرداد 1400، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/jifb.2022.153324

چکیده
  رشد و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی، گویای چشم‌انداز کلی اقتصاد آن کشور است. کشورهای در حال ‌توسعه، از جمله ایران، می‌توانند با آینده‌نگری و داشتن برنامه‌ریزی صحیح و نگرش به عوامل تأثیرگذار بر سیاست‌های پولی به توسعه مالی و در ادامه، به رشد اقتصادی دست یابند. برای تنظیم و هدایت سیاست‌های پولی، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی اهمیت ...  بیشتر

واکاوی رابطه متغیرهای اقتصاد کلان با تضعیف ارزش پول ملی با استفاده از رهیافت رگرسیون چندکی در ایران با تأکید بر نرخ سود بانکی

علی خواجه محمدلو؛ علی باقر زاده

دوره 5، بهار و تابستان ، بهمن 1398، ، صفحه 129-154

https://doi.org/10.22034/jifb.2020.225931.1191

چکیده
  تضعیف ارزش پول ملی، یکی از موضوع‌های مهم اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر است. از آنجا که یکی از وظایف مهم‌ بانک‌های مرکزی در سراسر جهان‌، حفظ ارزش پول ملی است، باید سیاست‌هایی اعمال شود تا از قدرت خرید پول ملی کاسته نشود. متغیرهای بسیاری همچون تولید ناخالص داخلی، درصد تورم، درصد اشتغال و... بر ارزش پول کشورها تأثیر می‎گذارند که با ...  بیشتر

رابطه بلندمدت بین متغیرهای اقتصادی و متغیرهای بانکی ایران

ندا فرح بخش

دوره 3، پاییز و زمستان ، اسفند 1396، ، صفحه 179-205

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک بانک‌های ایران، طی سال‌های 1395-1370 است. بدین منظور، متغیرهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی، تورم و باز بودن تجارت به‌عنوان متغیرهای برون‌زا در نظر گرفته شده است و از متغیرهای درون‌زای مدل، نسبت سپرده مدت‌دار به کل سپرده‌ها (به‌عنوان متغیر ریسک نرخ سود)، اقلام زیر خط (به‌عنوان ...  بیشتر