1. ارتباط رقابت در صنعت بانکداری و انواع ریسک‌های بانکی: شواهدی از بانک‌های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسن گلمرادی؛ زریر نگین تاجی؛ سیاوش گلزاریان پور؛ پرنده نیری

دوره 6، شماره 14 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2021.239336.1203

چکیده
  رقابت‌، یکی از موضوع‌هایی است که کارشناسان اقتصادی همواره از آن به‌عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می‌کنند. افزایش رقابت و کارایی در بازار بانکی‌، کیفیت و تنوع خدمات بانکی را افزایش و هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‎دهد این مهم‌، دلیلی بر ضرورت اندازه‏گیری ریسک‏های بانکی با در نظر گرفتن ...  بیشتر

2. عوامل کلان اقتصادی تعیین‎‌کننده حاشیه سود در نظام بانکی ایران با استفاده از روش ARDL

حسن گلمرادی؛ ریحانه رمضانپور

دوره 5، پاییز و زمستان ، زمستان 1398، ، صفحه 57-84

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2021.184821.1128

چکیده
  سیستم بانکی هر کشوری، در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور، نقش بسیار مهمی دارد. یکی از عناصر اثرگذار در عملکرد سیستم بانکی، سودآوری بانک‎هاست. یکی از شاخص‎های سودآوری بسیار مهم بانک‎ها، اسپرد یا حاشیه سود است که از تفاوت متوسط سود عایدی از تسهیلات اعطاشده و متوسط سود پرداختی به سپرده‎ها به دست می‎آید. تعیین عوامل مؤثر بر حاشیه سود ...  بیشتر

3. بررسی عملکرد مالی بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کشورهای منتخب با استفاده از مدل CAMEL

رحیم دباغ؛ حسن گلمرادی؛ آرش باقری

دوره 4، پاییز ، بهار 1398، ، صفحه 85-114

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2019.93914

چکیده
  در نظام بانکداری اسلامی ریسک حاصل از سرمایه‌ گذاری فقط متوجه تسهیلات‌ گیرنده نیست و بانک نیز در ضرر و زیان احتمالی شریک است. در این تحقیق نظام‌ های بانکداری اسلامی و متعارف ده بانک در پنج کشور منتخب با بررسی تأثیر هریک از عوامل بانکی نظیر کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، اندازه بانک، کیفیت مدیریت و سودآوری در قالب مدل کمل بر عملکرد مالی ...  بیشتر