بررسی تأثیر میزان جمع‌آوری مالیات بر رابطه بین نااطمینانی از سیاست‌های اقتصادی و بار مالیاتی شرکت‌ها: رویکرد رگرسیون چندکی

درخشان حیدری؛ کیومرث سهیلی؛ علی فلاحتی

دوره 7، بهار و تابستان ، مرداد 1400، ، صفحه 133-153

https://doi.org/10.22034/jifb.2022.153331

چکیده
  نااطمینانی سیاست‎های اقتصادی و از جمله نااطمینانی تورم، اثرهای گسترده‌ای بر عملکرد اقتصاد کلان دارد. نااطمینانی، برنامه‎ریزی اقتصادی را با مشکل مواجه می‎کند و مخاطرات سرمایه‎گذاری را نیز افزایش می‎دهد. در چنین شرایطی، ممکن است راهکارهای پیشگیری از فرار مالیاتی بی‌اثر شوند. در این شرایط، شرکت‎ها به‌طور عمده برای پرداخت ...  بیشتر