1. بررسی تأثیر عقود اسلامی بر ریسک اعتباری بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران

محمدعلی دهقان دهنوی؛ فاطمه رضازاده کارسالاری؛ اویس محرم اوغلی

دوره 4، زمستان ، پاییز 1398

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2020.204289.1153

چکیده
  یکی از قوت‎های بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری متعارف، مشارکت در سود و زیان فعالیت‌های تأمین مالی‌شده توسط بانک در چارچوب قراردادهای مشارکتی است. اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی، به رعایت الزام‌های شرعی در کنار الزام‌های مالی و اقتصادی نیاز دارد. این در حالی است که انتقادهای مطرح از نحوه فعالیت‌ بانک‌های اسلامی در اعطای تسهیلات ...  بیشتر

2. بررسی اثر احتمال تقلب بر معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ مهناز عزیزی

دوره 4، زمستان ، پاییز 1398، صفحه 25-50

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2020.206605.1158

چکیده
  این تحقیق درصدد است، اثر احتمال تقلب بر معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کند. نمونه آماری بررسی‌شده، شامل پانزده بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۹۱- ۱۳۹۷ و در مجموع ۱۰۵ سال ـ بانک بوده است. در این تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده ‌است. ...  بیشتر

3. ارتباط بین ویژگی‌های شخصی مشتریان و ارزیابی آنها از کیفیت خدمات حضوری در شعب

دکتر سارا فخریان؛ دکتر سیاوش گلزاریان پور؛ میثم بیانی

دوره 4، زمستان ، پاییز 1398

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2020.188346.1131

چکیده
  رقابت برای بهبود کیفیت خدمات، از چالش‎های راهبردی و کلیدی بانک‎ها به شمار می‌رود. بانک‌هایی که خدمات را با کیفیت بالاتری ارائه می‌دهند، سطوح بالاتری از رضایتمندی مشتریان و امکان بیشتر برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار را خواهند داشت. مقاله حاضر، در صدد سنجش ارزیابی مشتریان از کیفیت خدمات شعب بانک ملی و نیز بررسی رابطه بین ویژگی‌های ...  بیشتر

4. بررسی تأثیر تزریق سرمایه بر عملکرد بانک‌های دولتی

میثم امیری؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ مژگان رضایی

دوره 4، زمستان ، پاییز 1398، صفحه 93-130

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2020.167666.1119

چکیده
  یکی از راه‌های موجود برای تأمین مالی، افزایش سرمایه است. با توجه به اینکه بانک‌های دولتی در صورت لزوم می‌توانند از مساعدت‌های دولت استفاده کنند، در سال‌های اخیر، دولت منابع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را از لحاظ مالی تأمین کرده است. با توجه به این نکته که ممکن است دولت پس از تزریق سرمایه، بانک‎ها را برای ارائه تسهیلات تکلیفی ...  بیشتر

5. متاآنالیز تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی

علی سایه میری؛ مهدی امیدی؛ الهه پرویزفر

دوره 4، زمستان ، پاییز 1398، صفحه 131-150

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2020.209353.1164

چکیده
  تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی از دیدگاه نظری و تجربی یکی از موضوع‌های مهم و جدال‌برانگیز دراقتصاد مالی و رشد اقتصادی است. این تحقیق به‌دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا توسعه مالی بر رشد اقتصادی تأثیر دارد و متغیرهای تأثیرگذار بر آن کدام‌اند؟ به این دلیل از بین ۱۰۶۲ مقاله فارسی و لاتین از پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و در بین ...  بیشتر

6. اثرهای رویه افشای اطلاعات حسابداری بر محتوای اطلاعاتی قیمت سهام و خطر سقوط قیمت سهام در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محسن حسنی

دوره 4، زمستان ، پاییز 1398، صفحه 151-172

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2020.200776.1145

چکیده
  در فرهنگ حسابداری، افشا واژه‌ای فراگیر بوده و به‌عنوان یکی از اصول حسابداری طبقه‌بندی می‌شود که تمامی فرایندهای بااهمیت مالی را در بر گرفته و بر کلیه جوانب مالی مؤثر است. در این تحقیق سعی شده است تا تأثیر رویه افشای اطلاعات حسابداری بر محتوای اطلاعاتی قیمت سهام و خطر سقوط قیمت سهام بانک‌ها در ایران بررسی شود. پس از طراحی شاخص‌های ...  بیشتر