نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق تحلیل ریسک‌های موجود در تأمین اعتبار پروژه‌ های مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) از طریق تأمین مالی پروژه‌ ای در کشور ایران است. به‌ دلیل نبود ابزارهای پوشش ریسک قانونی، مقرراتی، سیاسی و اعتباری در ایران، ساختارهای PPP به اهداف مطلوب کاهش و تسهیم ریسک منجر نمی‌ شود. بنابراین جریان‌ های نقدی مورد انتظاری که به کاهش کیفیت دارایی‌ های بانک‌ها منجر می‌شود، برای بازپرداخت تسهیلات حاصل نمی‌ شود. در این تحقیق، به‌ منظور مدیریت بهتر تسهیلات اعطایی در قالب تأمین مالی پروژه‌ای، چالش‌ ها و ویژگی‌ های این نوع تأمین مالی بررسی شده، ریسک‌ های موجود در آن شناسایی و در نهایت روش‌ های تسهیم یا پوشش هر نوع ریسک پیشنهاد شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اولاً با توجه به مزایای تأمین مالی پروژه‌ ای، بهتر است تأمین مالی پروژه‌ ها به‌ صورت پروژه‌ ای انجام شود. ثانیاً پیشنهاد می‌ شود بانک‌ های توسعه‌ای و تجاری قبل از اعطای تسهیلات، با استفاده از روش مطرح‌ شده در این تحقیق احتمال نکول پروژه‌ ها را بررسی کنند. علاوه بر این به‌ منظور جلوگیری از ورشکستگی و نکول، پیشنهاد می‌ شود در مطالعات امکان‌ سنجی طرح‌ ها و پروژه‌ های تأمین مالی پروژه‌ ای، ارزیابی و مدیریت ریسک انجام شود تا بتوان ریسک‌ های احتمالی را با توجه به نتایج این تحقیق، انتقال یا پوشش داد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk Management in Project Finance and Its Role in Improving Banks Asset Structure Management

نویسندگان [English]

  • Dana Rezaei 1
  • Mohammad Ali Rastegar 2

1 PhD Candidate, Faculty of Industrial Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Faculty Member of Financial Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The objective of this research is to analyze the risks involved in funding public private partnership (PPP) projects with project finance in Iran. PPP structures in Iran cannot achieve the desired objectives such as optimal risk sharing and mitigation due to the lack of suitable instruments to mitigate legal, regulatory, political, and credit risks. Thus, expected cash flows for loans repayment do not build up and this leads to a decrease in asset quality of banks. In this paper, in order to better manage the project finance loans, the challenges and characteristics of this type of finance are considered; the risks are identified; and finally the risk sharing methods are proposed. The results of this paper show that first, considering the benefits of project finance, it is better to fund projects by project finance. Second, it is recommended that commercial and development banks calculate the probability of default of projects by using the method proposed in this research. Moreover, according to the results of this study in order to prevent bankruptcy and default of companies, it is suggested that in feasibility studies, risk assessment and risk management should be carried out to share or to cover risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Asset Management
  • Project Finance
  • Risk Management
  • Feasibility study