نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فناوری صنعتی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

2 عضو هیئت علمی، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

3 کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران

چکیده

در نظام بانکداری اسلامی ریسک حاصل از سرمایه‌ گذاری فقط متوجه تسهیلات‌ گیرنده نیست و بانک نیز در ضرر و زیان احتمالی شریک است. در این تحقیق نظام‌ های بانکداری اسلامی و متعارف ده بانک در پنج کشور منتخب با بررسی تأثیر هریک از عوامل بانکی نظیر کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، اندازه بانک، کیفیت مدیریت و سودآوری در قالب مدل کمل بر عملکرد مالی آنها با یکدیگر مقایسه شده است. سودآوری آنها در سه مدل رگرسیونی با متغیرهای وابسته نرخ بازدهی دارایی، نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می‎دهد شیوه بانکداری اسلامی در هر سه مدل، شاخص ‎های اندازه بانک و نسبت هزینه به درآمد و در بانکداری متعارف در مدل با متغیر وابسته نرخ بازده دارایی، شاخص‎ های کفایت سرمایه، تسهیلات به سپرده و تسهیلات معوق به کل تسهیلات نسبت به یکدیگر برتری نسبی و تأثیر معناداری داشته‌اند. پیشنهاد می‌شود بانک‌های اسلامی در تسهیلات پرداختی، اعتبارسنجی متقاضیان و طرح‌ های توجیهی را دقیق‌تر از پیش مد نظر قرار دهند و به راه‌ اندازی فعال کمیته مدیریت ریسک اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Financial Performance Comparison of Islamic and Conventional Banking in Selected Countries using the CAMEL Model

نویسندگان [English]

  • Rahim Dabbagh 1
  • Hasan Golmoradi 2
  • Arash Bagri 3

1 Faculty Member, Faculty of Industrial Engineering, Urmia University of Technology, Urmia, Iran

2 Faculty Member, Iran Banking Institute, Tehran, Iran

3 M.A. in Islamic Banking, Iran Banking Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this research, the effect of banking factors on the financial performance of Islamic and conventional banking has been studied. In Comparison of Islamic and conventional banking, the effect of banking factors such as capital adequacy, asset quality, bank size, management quality, and profitability in the form of CAMEL Model have been investigated and their impact on each of the banking methods has been measured for 10 banks in 5 selected countries. Their profitability has been evaluated based on three models with dependent variables such as asset return rate, return on equity and profit margin and for bank stakeholders; the profitability of the banking system is determined by financial performance. From the analysis of regression models (panel data during 2010-2017), it is determined that Islamic banking in all three models is superior to the conventional banking in bank size indices and cost to income ratio. Also, conventional banking in the model with the rate of return on assets, capital adequacy ratios, loans to deposits and deferred loans to total loans as dependent variables is superior to Islamic banking. It is suggested that Islamic banks in loan payment consider accurate validation of applicants and more detailed justification plans; and develop and promote the Islamic Banking Indicators by launching the Risk Management Committee.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic and Conventional Banking
  • Profitability