نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد بانکداری اسلامی

چکیده

بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نقش وام‌­دهنده نهایی به بانک‌ها، به‌منظور حمایت از آن‌ها، برای جلوگیری از کسری­ نقدینگی و بحران­‌های مالی را به عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل درونی بانک، که بر میزان اتکای آن بانک به منابع بانک مرکزی تأثیر می­‌گذارد، است. به منظور محاسبه­ میزان اتکای بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، از شاخص نسبت بدهی به بانک مرکزی به مطالبات از بانک مرکزی استفاده شده‌است. نتایج حاصل از تخمین مدل پانل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، برای 27 بانک در ایران طی سال­‌های 1394-1385، نشان می‌­دهد که سرمایه و نقدینگی بانک‌­ها اثر منفی و معنی‌دار و نسبت تسهیلات به سپرده اثر مثبت و معنی‌دار بر میزان اتکاء به منابع بانک مرکزی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Banks' Reliance on Central Bank Resources Using the GMM Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Dehghan Dehnavi 1
  • Aynaz Badali Arekhloo 2

1 Faculty Member, Allameh Tabataba'i University

2 M. A in Islamic Banking

چکیده [English]

The central role of the central bank as the regulator of the monetary and credit system of the country plays the role of a lender of last resort in order to support banks to avoid deficit of liquidity and financial crises. The purpose of this study is to examine the internal factors affecting banks' reliance on central bank resources. In order to calculate the banks' reliance on central bank resources, the ratio of debt to central bank to claims from the central bank has been used. The results from the estimation of the GMM dynamic panel model for 27 banks in Iran during the years 1385-1394 indicate that banks' capital and liquidity have a negative and significant effect and the ratio of facilities to deposits has a positive and significant effect on banks' reliance on central bank resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliance on Central Bank Resources
  • Financial Ratios
  • GMM Method
  • Lender of Last Resort