1. تاثیر بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر منابع و مصارف نظام بانکی ایران

دکتر حسن گلمرادی؛ رضا محسنی؛ حسین گلمرادی

دوره 3، بهار و تابستان ، پاییز 1396، ، صفحه 31-52

چکیده
  امروزه بانک‌ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک‌ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به‌عهده دارند. آن‌ها از یک طرف سپرده‌های مردم را جمع‌آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می‌دهند. در انجام این وظایف بانک‌ها با موانع درونی و بیرونی ...  بیشتر

2. تجزیه و تحلیل الگوی چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات (مطالعه موردی پنج کشور اسلامی منتخب: ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین)

رضا معمار اصفهانی؛ مهدی فراهانی؛ علی ارشدی

دوره 2، بهار و تابستان ، تابستان 1395، ، صفحه 139-164

چکیده
  در این مطالعه به‌­منظور افزایش ظرفیت­‌های بانکداری اسلامی در کشور با تأکید بر آموزه­‌های دینی و استفاده از قریب به نیم قرن تجربه بانک­ها و نهادهای مالی اسلامی در جهان به بررسی تجربه بانک‌­های اسلامی در 5 کشور اسلامی منتخب ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین؛ با طرح این سؤال که آیا چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات در این ...  بیشتر

3. بررسی تجربه بانکداری اسلامی در کشور مالزی (روش‌های تجهیز و تخصیص منابع)

ایمان غریب

دوره 1، تابستان ، تابستان 1394، ، صفحه 201-223

چکیده
  کشور مالزی با داشتن توانایی­های عظیم در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین بازارهای سرمایه اسلامی به­عنوان کانون بانکداری و مالیه اسلامی مطرح شده و در سال های اخیر بانک­های کشور مالزی توانسته­اند با ارائه روش­های نوین بانکداری اسلامی،  نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند. ایران نیز به عنوان کشوری ...  بیشتر